www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

1024*768 IE

Korábbi beszámolók
Nyomtatványok
Tájékoztató

 

Feladatok
Segédanyagok
Hittanverseny
Power Point
Táborozás

 

 

Kedves Hitoktatók!

A honlapra az alábbi email címen várjuk segédanyagaitokat!

veszpremhittan@gmail.com

Akinek van, kérjük, tegye közkinccsé!

 

 

 

 

Beszámoló a hitoktatók évkezdő rekollekciójáról

 

 

A Veszprémi Főegyházmegyében 2019. szeptember 7-én Balatonalmádi-Vörösberényben tartották meg a hitoktatók Veni Sancte szentmiséjét. A szentmise főcelebránsa Dr. Udvardy György újonnan kinevezett veszprémi érsek atya volt.

Szentbeszédében buzdította a jelenlévő atyákat és hitoktatókat, hogy Isten erejében mindenre képesek vagyunk. Felhívta az atyák figyelmét, hogy az ő feladatuk a zarándoknép összefogása. Kiemelte a prédikátor könyvéből, hogy számunkra az összetartozás nem luxus, hanem eszköz.

Ezt követően az atyák és a hitoktatók átvonultak a szomszédos Magtárba, ahol megtartották az előadásokat.

Felker Zsolt atya hitoktatási referens köszöntötte az új Érsek atyát, a megjelent atyákat és hitoktatókat valamint megnyitotta a 2019/2020-as tanévet. A főkoordinátor ismertette a tanévvel kapcsolatos hitoktatási és munkaügyi elvárásokat valamint buzdította a hitoktató testvéreket, hogy legyenek az új tanévben is türelmesek, szeretetteljesek egymáshoz és a rájuk bízott fiatal lelkekkel egyaránt.

Leitner Veronika az NEK munkatársa tájékoztatást adott az Eucharisztikus Kongresszus jelenlegi munkájáról és a kongresszusi előkészületekről.

Dr. Udvardy György érsek atya első előadásában utalt arra, hogy nagy kincs, nagy ajándék mindannyiunk számára az Eucharisztikus Kongresszus. Fontosnak tartja a személyes találkozásokat és a hitoktatók eszközének is tekinti a gyerek és a szülőkkel tartott kapcsolatot, hiszen az evangélium lényegét szavainkkal, cselekedeteinkkel lehet átadni. Kérte, hogy most különösen a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus fényében akarjuk végezni a szolgálatunkat. Az Eucharisztia az Egyház középpontja, hiszen az Eucharisztiából élünk. Fontosnak tartja, a szentségi kegyelem megújítását. Óriási éhség van arra, hogy valaki megmondja, hogy ki az ember és ki a keresztény. Egyházunknak evangéliumot hirdető közösségnek kell lenni. Ehhez nagyon fontos a bátor kiállás, vagyis az örömteli kiállás, hogy igen, én ismerem Krisztust. A hitoktatónak a meghívást mindig elő kell segíteni! Küzdelem lesz, de ez Isten országának a küzdelme! Fel kell tenni a kérdést, mit jelent a kereszténynek az Egyház és mit jelent a Társadalomnak. A mai ember egyházképe változó, de a keresztény ember és a hitoktató egyház modellje mindig olyan kell legyen, hogy még a gesztusai is kifejezzék, hogy Jézus Krisztust képviseli. Az egyház mindig a kinyilatkoztatásra támaszkodik. Mindig Krisztus személyéhez kell visszatérni és ezt soha nem szabad elfelejtenünk. Egyházunk állandóan változik, univerzális, kultúrákat átölelő, hiszen vállaljuk a múlt sebeit és értékeit éppúgy, mint a mait. Nem szabad elfelejteni a „régi és az új” között feszültség van. Fontos számunkra, hogy milyen egyházkép szerint élünk, lehet dinamikus, lelkesedő, fiatalos, családos, hiszen ne felejtsük el, amikor az egyházról beszélünk, magunkról beszélünk, azok közösségébe tartozunk, akik Krisztussal közösségbe lépnek. Az első előadás zárásaként érsek atya elmondta, hogy a családi szentély nagyon fontos minden ember számára, hiszen mindannyian onnan indulunk el és oda térünk vissza nap, mint nap. Ápoljuk a vallási szokásokat, amiket a családból veszünk.

Közel 120 főt, atyákat és hitoktatókat a balatonalmádi plébánia, pályázat segítségével vendégelte meg meleg ebéddel a Magtárban.

A délutáni előadás témája az Eucharisztikus nevelés volt. Krisztus-ismeret elvezeti az embert a döntésekhez, és a beavató szentségek által elvezet bennünket Krisztushoz. A beavatás teljessége az, amikor az Eucharisztiát az ember magához veheti. Szentségi kapcsolattal kapcsolódik Krisztushoz az az ember, aki az Eucharisztiában részesedik. Arra kell készíteni tanítványainkat, hogy az Eucharisztiából, vagy az Eucharisztiával tudjanak élni. Isten önmagával akar átnemesíteni, átformálni bennünket. Jézus életének eseményei az Eucharisztiát magát jeleníti meg. Figyeljük meg az emberi arcot, egy ember arcában bent van az egész élete, az Eucharisztiára is így tekintünk, benne van az egész Krisztus. Isten beletestesül a mi életünkbe, azért mert szeret. Minden, ami az Ő tanításából nem érthető, az Eucharisztiából érthetővé válik. Az Eucharisztia tanít bennünket osztozni, ez vezet bennünket a karitatív tevékenységekhez, az egységnek hatékony művelője és ez egység az Eucharisztia, Jézus teljes életét jelenti számunkra. Mi emberek látjuk a jót és tesszük a rosszat, mert sebzettek vagyunk az áteredő bűn által. Teljes emberek igazán akkor tudunk lenni, ha az Eucharisztiával táplálkozunk, mert az realitás, hogy a gonosztól mindannyian kísértve vagyunk. Ezért mondjuk, hogy Isten országának harci karaktere van. A krisztusi élet meghívást jelent az ember számára, ami sok erőt kíván! Bátorította az atyákat és a hitoktatókat, hogy engedjék a Szentlelket szabadon szállni önmagunkban. Teljes emberségre és újjáteremtésre akarjuk elvezetni a mieinket a mindennapi életben. Az ünnepeket tartsuk meg, ne engedjük meg, hogy az ünnep eltűnjön az életünkből, mert akkor sivárrá válik minden. A dolgunk, hogy ünnepet készítsünk és a mi ünnepünk, hogy Krisztust ünnepeljük az összetartozásban. Hittantermeinket tegyük ünnepivé. Ne felejtsük el az ajándékozás és az elfogadás a szeretet jele. Kiemelt feladat a katekézisben, hogy segítsük a felnőtteket is életük értelmének megtalálására. Az élet liturgiájának megélését segíteni kell. Nevelési faladat, hogy legyenek egyértelmű elvárásaink, hiszen a fiatalok igénye a valahova tartozás. Próbáljunk meg vallási, paraliturgikus élményeket adni a fiataloknak. A mai ember nyitott arra, hogy találkozzon a Szenttel!

A nap zárásaként megérkezett a hitoktatókhoz Dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsek atya, akitől Felker Zsolt hitoktatási referens atya köszönt el, megköszönve 22 éves szolgálatát Egyházmegyénkben.

Csomay Tünde főkoordinátor

 

 

 

Misenapló - ÚJ

 

ide kattintva elérhető

 

 

 

 

 

A hitoktatók nyolc boldogsága

 

Boldog az a hitoktató, aki önmagán is derülni tud: élete végéig szórakozhat.

Boldog az a hitoktató, aki rá tud nevetni másokra: hidat ver feléjük.

Boldog az a hitoktató, aki nem tud mindent és nem csinál meg mindent:

az Istenre is hagy valamit.

Boldog az a hitoktató, aki mindent komolyan vesz, de nem tragikusan.

Boldog az a hitoktató, aki szórakoztatni is tud és nem mindig oktat.

Boldog az a hitoktató, aki megérti, hogy az a legboldogabb, aki másokat boldoggá tesz.

Boldog az a hitoktató, aki a nyolcadik ,,irgalmassági tettet gyakorolja'':

a szomorúakat megvidámítja.

Boldog az a hitoktató, aki meg tudja érteni, hogy az Atya és a Fiú két különböző,

de rendkívüli személy.