www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

rokapuszta.hu portál tagja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

1024*768 IE

Korábbi beszámolók
Nyomtatványok
Tájékoztató

 

Feladatok
Segédanyagok
Hittanverseny
Power Point
Táborozás

Aktuális

 

Új segédanyagok

A segédanyagok többsége a Szent István Társulat hittankönyv sorozatához készült.

Ha valaki valamelyik játékban hibát talál legyen szíves jelezze nekem a szmarosikukacgmail.com email címen. Köszönöm!

eucharisztia bingo játék szavak 3.o.

eucharisztia bingo táblák (5x5) 3.o.

liturgika bingo játék szavak 4.o.

liturgika bingo táblák (5x5) 4.o.

bibliai könyvei ABC turmix játék 5.o.

 keresztrejtvény - természetes kinyilatkoztatás - 7.o.

keresztrejtvény - keresztényüldözés - 6.o.

keresztrejtvény - Isten szereti a bűnös embert is - 4.o.

szókereső bibliai 5.o.

szókereső 3.o. (1-3 lecke)

szókereső 8.o. (1-3 lecke)

mondatkiegészítős - Péter tagadása 4.o.

mondatkiegészítős - Júdás árulása 4.o.

mondatkiegészítős - Béna meggyógyítása 4.o.

mondatkiegészítős - Házasságtörő asszony 4.o.

mondatkiegészítős - Elveszett bárány 4.o.

mondatkiegészítős - Mínák 4.o.

mondatkiegészítős - 139 zsoltár

keresztrejtvény - liturgika  - 4.o.

keresztrejtvény - sugalmazás, Szentlélek - 5.o.

keresztrejtvény - Konstantini fordulat - 6.o.

keresztrejtvény - emberi méltóság -7.o.

keresztrejtvény - különféle vallások - 8.o.

keresztrejtvény - irgalmasság

szókereső - irgalmasság

erények-bűnök párosító memória számozott (könnyebb)

erények-bűnök párosító memória szám nélküli (nehezebb)

erények bingo táblák (5x5)

erények bingo lapok és szabály

erények ABC turmix játék

keresztrejtvény - az egyház születése 3.o.

liturgikus testtartások - ABC turmix játék

liturgikus tárgyak - ABC turmix játék

liturgikus ruhák - ABC turmix játék

liturgikus jelképek - ABC turmix játék

templom részei - ABC turmix játék

bűnök-erények kösd össze

apostolok-evangélisták -  ABC turmix játék

Bibliai helyek Szent Pál - ABC turmix játék

Bibliai helyek Ószövetség - ABC turmix játék

Bibliai helyek Újszövetség - ABC turmix játék

Liturgikus szimbólumok - ABC turmix játék

mondatkiegészítős - Péter szabadulása

mondatkiegészítős - Péter beszéde

mondatkiegészítős - Péter és János béna meggyógyítása

szentségek - ABC turmix játék

szentmise részei - ABC turmix játék

bibliai személyek ószövetség- ABC turmix játék

bibliai személyek újszövetség - ABC turmix játék

főbűnök - ABC turmix játék

imádságok - ABC turmix játék

ünnepek - ABC turmix játék

igaz-hamis 5.o.

igaz-hamis 6.o.

igaz-hamis 7.o.

mondatkiegészítős 5. zsoltár

mondatkiegészítős 6. zsoltár

mondatkiegészítős 27. zsoltár

mondatkiegészítős 33. zsoltár

mondatkiegészítős 40. zsoltár

mondatkiegészítős 63. zsoltár

igaz-hamis 3.o.

igaz hamis 4.o.

igaz-hamis 8.o.

hasábok IGAZ-HAMIS játékhoz

vallások 8. o. - összekötős feladat

szentségek bingo táblák (3x)

szentségek bingo szavak

ünnepek bingo táblák (3x)

ünnepek bingo szavak

szentmise részei bingo táblák (3x)

szentmise részei bingo szavak

imádság bingo táblák (3x)

imádság bingo szavak

lélek gyümölcsei társasjáték tábla

lélek gyümölcsei társasjáték szabály

imádság társasjáték tábla

imádság társasjáték szabály

szókereső - vasárnap

szókereső - Szentháromság

szókereső - Biblia

keresztrejtvény 3.o. - teljes egyház

keresztrejtvény 4.o. - erények és bűnök

keresztrejtvény 5.o. - pátriárkák kora

keresztrejtvény 6.o. - Istennek szentelt élet

keresztrejtvény 7.o. - kinyilatkoztatás

keresztrejtvény 8.o. - Jézus Krisztus

szentségek - összekötős

szentségek - keresztrejtvény

szentségek - igaz-hamis

tízparancsolat - keresztrejtvény

irgalmasság - igaz-hamis

mondatkiegészítős 62. zsoltár

mondatkiegészítős 65. zsoltár

mondatkiegészítős 66. zsoltár

mondatkiegészítős 85. zsoltár

mondatkiegészítős 86. zsoltár

mondatkiegészítős 94. zsoltár

mondatkiegészítős 92. zsoltár

mondatkiegészítős 95. zsoltár

mondatkiegészítős 104. zsoltár

mondatkiegészítős 136. zsoltár

mondatkiegészítős 91. zsoltár

mondatkiegészítős 103. zsoltár

mondatkiegészítős 148. zsoltár

keresztút - ABC turmix - összerakó - sorba rakó

irgalmasság - ABC turmix - összerakó - párosító

10 parancsolat - ABC turmix - összerakó - párosító

Anyaszentegyház parancsai - ABC turmix - összerakó - párosító

Fő- és szeretetparancs - ABC turmix - összerakó

keresztrejtvény- köszönet-hála 2.o. (1-5 lecke)

keresztrejtvény - mennyország 2.o. (6-10 lecke)

mondatkiegészítős - utolsó ítélet

mondatkiegészítős - tíz szűz

mondatkiegészítős - Mária látogatása Erzsébetnél

szentségek - általános gyakorlás

mondatkiegészítős - asszony és a sárkány

mondatkiegészítős - bűnös asszony

mondatkiegészítős - csodálatos halfogás

mondatkiegészítős - szeretetparancs

mondatkiegészítős - az egyház szikla alapja

mondatkiegészítős - 10 parancsolat

mondatkiegészítős - 12 éves Jézus

mondatkiegészítős - Máté meghívása

mondatkiegészítős - szőlőtő-szőlővessző

mondatkiegészítős - példabeszéd a konkoly

mondatkiegészítős - példabeszéd mustármag, kovász

mondatkiegészítős - példabeszéd, kincs, igazgyöngy, háló

mondatkiegészítős - kenyérszaporítás

mondatkiegészítős - vízenjárás

mondatkiegészítős - önmegtagadás

mondatkiegészítős - Jézus színeváltozása

mondatkiegészítős - Jézus bemutatása

mondatkiegészítős - Jézus a názáreti zsinagógában

mondatkiegészítős - Naimi ifjú

mondatkiegészítős - Jézus a jó pásztor

mondatkiegészítős - Krisztus békéje

 

 

Misenapló 2016-2017

 

Átadták a Szent Gellért díjakat

 

Hitoktatók évkezdő rekollekciója

 

Hittantábor a Szent József kápolnában

 

Ezen a nyáron 50 hittanosunk vett részt a hagyományosan megrendezésre kerülő nyári táborunkban. A tábor témája idén az Isten irgalmassága volt.

A hét során sokat beszélgettünk arról, hogy mit jelent irgalmasnak lenni. Megtanultuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit és megbeszéltük, hogy mit vár tőlünk az Úr ezekben a kérdésekben, ma 2016-ban. Elolvastuk Máté evangéliumából az utolsó ítéletről szóló részt, hogy megértsük örök üdvösségünk függ attól,hogy valóban Jézus szeretetével fordulunk-e szükséget szenvedő embertársaink felé. Az özvegyasszony történetét olvasva megtanultuk, hogy bátran adakozzunk, mert Isten gondot visel ránk. Megjutalmazza a jószívű adakozót.

Videón néztük meg Jézus hogyan gondoskodott a betegekről, idősekről. Példáját követve szerdán ellátogattunk az idősek otthonába. Imáinkkal, szép énekünkkel vittük el az Úr örömhírét az ott élő idős embereknek.

A könyörtelen szolga történetéből megtanultuk, hogy nem szabad haraggal a szívünkben élni, mert így nem tudjuk Isten irgalmas szeretetét megmutatni az embereknek.

Nem csupán „tanultunk” a hét során, hanem szép kézműves alkotások is születtek. Készítettünk könyvjelzőt, imakönyvet, festettünk, rajzoltunk, gyöngyöt fűztünk., énekeltünk, játszottunk. Minden nap imában kértük Mennyei Atyánkat, formálja szívünket és tudjunk irgalmasok lenni.

Vendégül láttunk egy iráni menekült fiatalembert. Leírhatatlan öröm volt szívünkben, hogy követve Ferenc pápa útmutatását, félelem nélkül hallgathattuk életét, játszhattunk vele!

Remélem a sok-sok játék, ének, zene, tánc örök emléket hagyott szívetekben! A tábor záró szentmiséjén örömmel adtunk hálát a szép napokért. Kértük Isten segítségét, hogy még sok ilyen szép napot tölthessünk el együtt!

                                                                                                                                Tóthné Oláh Erzsébet

                                                                                                                                Licsauerné Szabó Kornélia

                                                                                                                               Nemesné Kiss Ágnes

 

 

 

 

  

 

   

 

Diákmise Pápán a Szent Anna templomban

 

2016. szeptember 3-án este fél 7-kor diákmise a Refiseknek  a Szent Anna templomban Pápán. Évente 4-5-ször Kollégiumi vasárnap van a Pápai Református Gimnáziumban. Ekkor vasárnap minden diáknak a református templomba kell menni istentiszteletre, felekezettől függetlenül. Ilyenkor szombaton tanítási nap van és ezeket a szombat estéket használjuk fel arra, hogy a katolikusok szentmisén vehessenek részt (a vasárnap helyett).

                                                                                                                         Fodorné Nagy Bernadett

 

 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

Veni Sancte Pápa

2016. szeptember 11. vasárnap du. 3 óra Veni Sancte a Pápai Szent Anna plébánia általános iskolás hittanosainak és hitoktatóinak. A szentmisét bemutatta Salgó Ferenc plébános atya. A plébánia hitoktatói: Tóthné Oláh Erzsébet, Licsauerné Szabó Kornélia, Nemesné Kiss Ágnes, Holczinger Koppány Péterné, Holczinger Péter és Fodorné Nagy Bernadett

 

 

 

  

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

A hitoktatók nyolc boldogsága

 

Boldog az a hitoktató, aki önmagán is derülni tud: élete végéig szórakozhat.

Boldog az a hitoktató, aki rá tud nevetni másokra: hidat ver feléjük.

Boldog az a hitoktató, aki nem tud mindent és nem csinál meg mindent:

az Istenre is hagy valamit.

Boldog az a hitoktató, aki mindent komolyan vesz, de nem tragikusan.

Boldog az a hitoktató, aki szórakoztatni is tud és nem mindig oktat.

Boldog az a hitoktató, aki megérti, hogy az a legboldogabb, aki másokat boldoggá tesz.

Boldog az a hitoktató, aki a nyolcadik ,,irgalmassági tettet gyakorolja'':

a szomorúakat megvidámítja.

Boldog az a hitoktató, aki meg tudja érteni, hogy az Atya és a Fiú két különböző,

de rendkívüli személy.