www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

rokapuszta.hu portál tagja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

1024*768 IE

2016-2017 tanév
Korábbi beszámolók
Nyomtatványok
Tájékoztató

 

Feladatok
Segédanyagok
Hittanverseny
Power Point
Táborozás

Aktuális

 

Új segédanyagok

eucharisztia bingo játék

eucharisztia bingo táblák

liturgika bingo játék

liturgika bingo táblák

liturgika keresztrejtvény 4.o.

bibliai szókereső 5.o.

bibliai könyvei ABC turmix játék 5.o.

természetes kinyilatkoztatás keresztrejtvény 7.o.

keresztényüldözés keresztrejtvény 6.o.

Isten szereti a bűnös embert is keresztrejtvény 4.o.

szókereső 3.o.

 

Misenapló 2016-2017

 

Hitoktatók évkezdő rekollekciója

 

Hittantábor a Szent József kápolnában

 

Ezen a nyáron 50 hittanosunk vett részt a hagyományosan megrendezésre kerülő nyári táborunkban. A tábor témája idén az Isten irgalmassága volt.

A hét során sokat beszélgettünk arról, hogy mit jelent irgalmasnak lenni. Megtanultuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit és megbeszéltük, hogy mit vár tőlünk az Úr ezekben a kérdésekben, ma 2016-ban. Elolvastuk Máté evangéliumából az utolsó ítéletről szóló részt, hogy megértsük örök üdvösségünk függ attól,hogy valóban Jézus szeretetével fordulunk-e szükséget szenvedő embertársaink felé. Az özvegyasszony történetét olvasva megtanultuk, hogy bátran adakozzunk, mert Isten gondot visel ránk. Megjutalmazza a jószívű adakozót.

Videón néztük meg Jézus hogyan gondoskodott a betegekről, idősekről. Példáját követve szerdán ellátogattunk az idősek otthonába. Imáinkkal, szép énekünkkel vittük el az Úr örömhírét az ott élő idős embereknek.

A könyörtelen szolga történetéből megtanultuk, hogy nem szabad haraggal a szívünkben élni, mert így nem tudjuk Isten irgalmas szeretetét megmutatni az embereknek.

Nem csupán „tanultunk” a hét során, hanem szép kézműves alkotások is születtek. Készítettünk könyvjelzőt, imakönyvet, festettünk, rajzoltunk, gyöngyöt fűztünk., énekeltünk, játszottunk. Minden nap imában kértük Mennyei Atyánkat, formálja szívünket és tudjunk irgalmasok lenni.

Vendégül láttunk egy iráni menekült fiatalembert. Leírhatatlan öröm volt szívünkben, hogy követve Ferenc pápa útmutatását, félelem nélkül hallgathattuk életét, játszhattunk vele!

Remélem a sok-sok játék, ének, zene, tánc örök emléket hagyott szívetekben! A tábor záró szentmiséjén örömmel adtunk hálát a szép napokért. Kértük Isten segítségét, hogy még sok ilyen szép napot tölthessünk el együtt!

                                                                                                                                Tóthné Oláh Erzsébet

                                                                                                                                Licsauerné Szabó Kornélia

                                                                                                                               Nemesné Kiss Ágnes

 

 

 

 

  

 

   

 

Diákmise Pápán a Szent Anna templomban

 

2016. szeptember 3-án este fél 7-kor diákmise a Refiseknek  a Szent Anna templomban Pápán. Évente 4-5-ször Kollégiumi vasárnap van a Pápai Református Gimnáziumban. Ekkor vasárnap minden diáknak a református templomba kell menni istentiszteletre, felekezettől függetlenül. Ilyenkor szombaton tanítási nap van és ezeket a szombat estéket használjuk fel arra, hogy a katolikusok szentmisén vehessenek részt (a vasárnap helyett).

                                                                                                                         Fodorné Nagy Bernadett

 

 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

Veni Sancte Pápa

2016. szeptember 11. vasárnap du. 3 óra Veni Sancte a Pápai Szent Anna plébánia általános iskolás hittanosainak és hitoktatóinak. A szentmisét bemutatta Salgó Ferenc plébános atya. A plébánia hitoktatói: Tóthné Oláh Erzsébet, Licsauerné Szabó Kornélia, Nemesné Kiss Ágnes, Holczinger Koppány Péterné, Holczinger Péter és Fodorné Nagy Bernadett

 

 

 

  

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

A hitoktatók nyolc boldogsága

 

Boldog az a hitoktató, aki önmagán is derülni tud: élete végéig szórakozhat.

Boldog az a hitoktató, aki rá tud nevetni másokra: hidat ver feléjük.

Boldog az a hitoktató, aki nem tud mindent és nem csinál meg mindent:

az Istenre is hagy valamit.

Boldog az a hitoktató, aki mindent komolyan vesz, de nem tragikusan.

Boldog az a hitoktató, aki szórakoztatni is tud és nem mindig oktat.

Boldog az a hitoktató, aki megérti, hogy az a legboldogabb, aki másokat boldoggá tesz.

Boldog az a hitoktató, aki a nyolcadik ,,irgalmassági tettet gyakorolja'':

a szomorúakat megvidámítja.

Boldog az a hitoktató, aki meg tudja érteni, hogy az Atya és a Fiú két különböző,

de rendkívüli személy.