www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

Digitális anyagok
Hasznos oldalak
Learningapps
Hittankönyvek
Vegyes segédanyag
Bábos szentmisék
Feladatok
Segédanyagok
Hittanverseny
Power Point
Táborozás

 

 

Korábbi beszámolók
Nyomtatványok
Tájékoztató

 

Learningapps játékok témánként

(Sajnos a learningappsnak nem működik a keresés funkciója, így felteszek ide néhány általam (Marosi Szilvia) készített játékot témánként, hátha valakinek jól jön, vagy csak időt spórol vele.)

 

 

Parancsolatok (Tíz, Anyaszentegyház, Szeretet)

10 parancs és pozitív megfogalmazásai párosító

10 parancs képes párosító

10 parancs képes párkereső
Katekizmus kérdések párosító 1,2,3 p
Katekizmus kérdések párosító 4,5,6 p
Katekizmus kérdések párosító 7,8,9,10 p
Tízparancsolat keresztrejtvény
Parancs megtartása és bűnök szétválogatása

1.parancs

2.parancs

3.parancs
4.parancs
5.parancs
6. és 9. parancs
7.és 10. parancs
8.parancs
Egyéb
6.parancsolat szókereső
8.parancsolat - „igaz” a bibliában szókitaláló
Anyaszentegyház parancsai párosító
Anyaszentegyház parancsai párkereső

A szeretet parancsa hiányos szöveg

Szentmise
A szentmise általános keresztrejtvény
A szentmise részei csoportosítós kirakó
A szentmise részei 1. szókereső
A szentmise részei 2. szókereső
A szentmise részei 1. egymás utáni sorrend
A szentmise részei 2. egymás utáni sorrend
Szentmise részei keresztrejtvény
A szentmise részei 1. - párkereső
A szentmise részei 2. - párkereső
A szentmise rövid lényege mondat kiegészítő
A szentmise leírása 1.rész - mondat kiegészítő
A szentmise leírása 2.rész - mondat kiegészítő
A szentmise (katekizmus kérdések) párosító
Beszéd az élet kenyeréről hiányos szöveg
A szentmise részei kicsiknek párkereső
A szentmise részei kicsiknek párosító
Liturgia, liturgika, ünnepek, ministráns szakkör

Templomok stílusai párkereső

Templomok fajtái párkereső

Templom részei kívül párosító

Templom részei belül párosító

Liturgikus tárgyak párosító

Liturgikus ruhák párosító

Liturgikus színek párosító

Liturgikus gesztusok párosító

Keresztek fajtái párosító

Keresztény jelképek párosító

Liturgikus szimbólumok párosító

Szent Tarzíciusz keresztrejtvény

Liturgikus eszközök párkereső

Liturgikus jelképek párkereső

Keresztek fajtái párkereső

Liturgikus ruhák párkereső

Liturgikus gesztusok párkereső

Liturgikus szimbólumok párkereső

Ministrálás előtti ima mondat kiegészítő

Ministrálás utáni ima mondat kiegészítő

Templomi eszközök idegen szavakkal szókitaláló

Ünnepek párosító
Ünnepek párkereső
Liturgika keresztrejtvény
Templom párkereső kicsiknek
Jézus életének eseményei idővonal
Ünnepek idővonal
Szentségek, szentelmények
Szenteségek párkereső kicsiknek
Szentségek párosító kicsiknek
Szentségek szókereső
Szentségek szókitaláló
Szentségek keresztrejtvény
Szenteségek párkereső
Szentségek párosító
Szőlőtő-szőlővessző hiányos szöveg
A szentségek (katekizmus kérdések) párosító
A keresztség (katekizmus kérdések) párosító
A bérmálás (katekizmus kérdések) párosító
Az Oltáriszentség (katekizmus kérdések) párosító
A bűnbocsánat szentsége (katekizmus kérdések) párosító
A betegek szentsége (katekizmus kérdések) párosító
Az egyházi rend szentsége (katekizmus kérdések) párosító
A házasság szentsége (katekizmus kérdések) párosító
Szentelmények párkereső
Szentelmények párosító
Szentségek keresztrejtvény
Szentségek anyaga párosító
Szentségek formája párosító
Szentségek keresztrejtvény
A keresztség keresztrejtvény
A bérmálás keresztrejtvény
Az Oltáriszentség keresztrejtvény
A bűnbocsánat keresztrejtvény
A betegek kenete keresztrejtvény
Az egyházi rend keresztrejtvény
A házasság szentsége keresztrejtvény
Szentségek párosító
Húsvéti ünnepkör

Keresztút állomásai párosító (kisebbeknek)

Utolsó vacsora kiegészítős

Húsvéti keresztrejtvény (nagyobbaknak)

Húsvétesemények virágos (kisebbeknek)

Húsvétesemények párosító (kisebbeknek)

Húsvéti ünnepkör párosító (nagyobbaknak)

Mennybemenetel rövid válaszos

Nagyböjttől pünkösdig idővonal

Szentlélek, közösség, egyház
Szentlélek gyümölcsei párkereső
Szentlélek ajándékai párkereső
Szentlélek ajándékai párosító
Szentlélek hét ajándéka - magyar szentek párosító

Pünkösd szókiegészítős

Közösség keresztrejtvény - nagyoknak
Közösség szókereső - nagyoknak
Saul megtérése hiányos szöveg
Péter szabadulása a börtönből hiányos szöveg
Péter pünkösdi beszéde hiányos szöveg
A béna meggyógyítása Péter és János hiányos szöveg
Az egyház szikla alapja hiányos szöveg
Az egyház Krisztus teste hiányos szöveg
Szentlélek gyümölcsei párkereső
Szentlélek gyümölcsei párosító
Egyház keresztrejtvény
Egyház tagjai párkereső
Egyház tagjai párosító
Egyház tagjai kicsiknek párkereső
Egyház tagjai kicsiknek párosító
Anyaszentegyház (Katekizmus kérdések) párosító
Szentlélek (Katekizmus kérdések) párosító
Irgalmasság
Irgalmasság keresztrejtvény
Irgalmasság testi cselekedetei párosító
Irgalmasság testi cselekedetei párkereső
Irgalmasság lelki cselekedetei párosító
Irgalmasság lelki cselekedetei párkereső
Az utolsó ítélet hiányos szöveg
Irgalmasság testi cselekedetei
Irgalmasság lelki cselekedetei
Irgalmasság csoportba rendezés
Egyháztörténelem
Férfi szerzetesrendek és alapítójuk (nehéz) párosító
Féri rendalapítók képes (nehéz) párosító
Férfi szerzetesrendek és alapítójuk (könnyű) párosító
Féri rendalapítók képes (könnyű) párosító
Szentek
Szent Benedek keresztrejtvény
Szent Péter és Pál apostolok keresztrejtvény
Szent Mónika keresztrejtvény
Szent Margit keresztrejtvény
Néri Szent Fülöp keresztrejtvény
Boldog Gizella keresztrejtvény
Szent István király keresztrejtvény
Boldog Özséb keresztrejtvény
Tanítások, példabeszédek
Isten a szeretet hiányos szöveg
Szeretethimnusz hiányos szöveg
Krisztushimnusz hiányos szöveg
Lelki fegyvereink hiányos szöveg
A Lélek gyümölcsei hiányos szöveg
A sziklára épített ház hiányos szöveg
Példabeszéd kincs, igazgyögy, háló hiányos szöveg
A gazdag ifjú hiányos szöveg
A hit példaképei hiányos szöveg
Példabeszéd a királyi mennyegzőről hiányos szöveg
Az irgalmas szamaritánus hiányos szöveg
Példabeszéd a magvetőről hiányos szöveg
Példabeszéd a tíz szűzről hiányos szöveg
Példabeszéd a búzáról és a konkolyról hiányos szöveg
Példabeszéd a mustármagról hiányos szöveg
Példabeszéd a talentumokról hiányos szöveg
A  farizeus és a vámos hiányos szöveg
A dúsgazdag és a szegény Lázár hiányos szöveg
Példabeszéd a mínákról hiányos szöveg
A házasságtörő asszony hiányos szöveg
Példabeszéd a két fiúról hiányos szöveg
A gondviselő Isten hiányos szöveg
Az ellenségszeretet hiányos szöveg
Példabeszéd a szívtelen szolgáról hiányos szöveg
A nyolc boldogság hiányos szöveg
Jézus követésének feltételei hiányos szöveg
Az önmegtagadás hiányos szöveg
Jézus megkísértése hiányos szöveg
Apostolok küldetése hiányos szöveg
Máté meghívása hiányos szöveg
Jézus a názáreti zsinagógában
Csodák
A kánai mennyegző hiányos szöveg
A kafarnaumi százados hiányos szöveg
A béna meggyógyítása hiányos szöveg
A kenyérszaporítás hiányos szöveg
A csodálatos halfogás hiányos szöveg
A vízenjárás hiányos szöveg
A naimi ifjú hiányos szöveg

Jézus színeváltozása

Rózsafüzér, Mária
Rózsafüzér titkai örvendetes párkereső
Rózsafüzér titkai  örvendetes párosító

Rózsafüzér titkai örvendetes idővonal szöveges

Rózsafüzér titkai örvendetes idővonal képes
Rózsafüzér világosság titkai párosító
Rózsafüzér titkai világosság párkereső

Rózsafüzér titkai világosság idővonal szöveges

Rózsafüzér titkai világosság idővonal képes
Rózsafüzér fájdalmas titkai párosító
Rózsafüzér titkai fájdalmas párkereső

Rózsafüzér titkai fájdalmas idővonal szöveges

Rózsafüzér titkai fájdalmas idővonal képes
Rózsafüzér dicsőséges titkai párosító
Rózsafüzér titkai dicsőséges párkereső

Rózsafüzér titkai dicsőséges idővonal szöveges

Rózsafüzér titkai dicsőséges idővonal képes
Az égi asszony és a sárkány hiányos szöveg
Mária párkereső kicsiknek
Alapvető imádságok
Miatyánk párkereső
Miatyánk párosító
Miatyánk idővonal szöveges
Miatyánk idővonal képes
Miatyánk hiányos szöveg
Üdvözlégy párkereső
Üdvözlégy párosító
Üdvözlégy idővonal szöveges
Üdvözlégy idővonal képes
Üdvözlégy hiányos szöveg
Hiszekegy 1.rész párkereső
Hiszekegy 2.rész párkereső
Hiszekegy 1.rész idővonal szöveges
Hiszekegy 1.rész idővonal képes
Hiszekegy 1.rész párosító
Hiszekegy 2.rész párosító
Hiszekegy 2.rész idővonal szöveges
Hiszekegy 2.rész idővonal képes
Hiszekegy hiányos szöveg
Dicsőség ima egyszerű sorba rendezés
Dicsőség ima 1.rész párkereső
Dicsőség ima 2.rész párkereső
NEK ima hiányos szöveg
Imádság (katekizmus kérdések) párosító
Hitvallás (katekizmus kérdések) párosító
Az imádság hiányos szöveg
Ferenc pápa imája a járvány idején hiányos szöveg
Erdő Péter bíboros imája a járvány idején hiányos szöveg
Világméretű ima járvány idején hiányos szöveg
Imádság párkereső kicsiknek
Imádság fajtái párkereső kicsiknek
1.zsoltár hiányos szöveg
5.zsoltár hiányos szöveg
6.zsoltár hiányos szöveg
27.zsoltár hiányos szöveg
33.zsoltár hiányos szöveg
40.zsoltár hiányos szöveg
50.zsoltár hiányos szöveg
62.zsoltár hiányos szöveg
63.zsoltár hiányos szöveg
65.zsoltár hiányos szöveg
66.zsoltár hiányos szöveg
85.zsoltár hiányos szöveg
86.zsoltár hiányos szöveg
91.zsoltár hiányos szöveg
92.zsoltár hiányos szöveg
94.zsoltár hiányos szöveg
95.zsoltár hiányos szöveg
103.zsoltár hiányos szöveg
104.zsoltár hiányos szöveg
136.zsoltár hiányos szöveg
139.zsoltár hiányos szöveg
148.zsoltár hiányos szöveg
Biblia
Biblia általános
Bibliai személyek ószövetség - párkereső kicsiknek
Bibliai személyek újszövetség - párkereső kicsiknek
Ószövetségi történetek párkereső
Újszövetségi történetek párkereső 1.
Újszövetségi történetek párkereső 2.
Ószövetségi történetek párosító
Újszövetségi történetek párosító
Ószövetségi előképek újszövetség párosító
A biblia (katekizmus kérdések)
Ószövetség
A világ teremtése hiányos szöveg
Az ember teremtése hiányos szöveg
A bűnbeesés hiányos szöveg
Káin és Ábel hiányos szöveg
Ábrahám áldozata hiányos szöveg
Tízparancsolat hiányos szöveg
Húsvéti bárány hiányos szöveg
Bűn, bűnbánat
Zakeus, tékozló fiú, elveszett bárány csoportosítós kirakó
A tékozló fiú hiányos szöveg
Az elveszett bárány hiányos szöveg
Zakeus hiányos szöveg
Jó és rossz csoportosítós kirakó
A bűn (katekizmus kérdések) párosító
A főbűnök párkereső
A főbűnök párosító
A hét főbűn (Hupikék törpikék) párkereső
A hét főbűn (Hupikék törpikék) párosító
Főbűnök és ellentétes erényeik párosító
Halálos bűn-bocsánatos bűn csoportba rendező
Egyéb vegyes

Barátság - szókitaláló kicsiknek

Jézus jelenlétének formái párosító kicsiknek
 Jézus jelenlétének - szókitaláló kicsiknek
Nyolc boldogság párkereső
Nyolc boldogság párosító
Evangélisták párkereső
Evangélisták párosító
Apostolok párkereső
Apostolok párosító
Hétköznap-ünnepnap csoportosítós kirakó kicsiknek
Vasárnap szókitaláló kicsiknek
Sámuel szókereső kicsiknek
Jézus szeret párkereső kicsiknek
Angyalok (Katekizmus kérdések)
Keresztény életszentség (Katekizmus kérdések)
Erény (Katekizmus kérdések)
Törvény (Katekizmus kérdések)
Kegyelem (Katekizmus kérdések)
Isten (Katekizmus kérdések)
Jézus Krisztus 1.rész (Katekizmus kérdések)
Jézus Krisztus 2.rész (Katekizmus kérdések)

 

 

A hitoktatók nyolc boldogsága

 

Boldog az a hitoktató, aki önmagán is derülni tud: élete végéig szórakozhat.

Boldog az a hitoktató, aki rá tud nevetni másokra: hidat ver feléjük.

Boldog az a hitoktató, aki nem tud mindent és nem csinál meg mindent:

az Istenre is hagy valamit.

Boldog az a hitoktató, aki mindent komolyan vesz, de nem tragikusan.

Boldog az a hitoktató, aki szórakoztatni is tud és nem mindig oktat.

Boldog az a hitoktató, aki megérti, hogy az a legboldogabb, aki másokat boldoggá tesz.

Boldog az a hitoktató, aki a nyolcadik ,,irgalmassági tettet gyakorolja'':

a szomorúakat megvidámítja.

Boldog az a hitoktató, aki meg tudja érteni, hogy az Atya és a Fiú két különböző,

de rendkívüli személy.