www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

1024*768 IE

AKTUÁLIS 1.
AKTUÁLIS 2.
AKTUÁLIS 3.
AKTUÁLIS 4.
Hittankönyvek
Feladatok
Segédanyagok
Hittanverseny
Power Point
Táborozás

 

Korábbi beszámolók
Nyomtatványok
Tájékoztató

 

 

Hitoktatóktól kapott egyéb segédanyagok

a következő időszakra

 

folyamatos feltöltés alatt

 

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK!

ISTEN ÁLDJA FÁRADSÁGOS MUNKÁTOKAT!!!

 

 

 

Jézus tanítása ellenség szeretetről és barátságról

 

Jézus tanítása jócselekedetekről és szenvedésről

 

Jézus példabeszédei

 

Jézus csodái

 

Jézus tanítványai

 

 

Javaslat 5.osztály

 

Javaslat 6.osztály A verzió

 

Javaslat 6.osztály B verzió

 

Pápaság létrejötte népvándorlás pps

 

Trienti zsinat pps

 

Kereszténységet választom pps

 

Szent László király legendája pps

 

Feledékeny csacsi történet nagycsütörtökig

 

A legfontosabb utazás

 

A lélek gyümölcsei

 

Lélek gyümölcsei pps

 

Liturgikus tárgyak

 

Liturgikus eszközök

 

Egyházi év húsvét

 

Irgalmasság testi cselekedetei pps

 

Beavatás szentségei pps

 

Nagyheti kalauz

 

Nagyhét idézetek

 

Jézus Krisztus pps

 

Szentségek

 

Közösség pps

 

Nagyböjti feladatlap 4.o. egyházi év

 

Jézus közelében 4.o összefoglaló feladatlap

 

Nagyböjt szent 3 nap gyakorló feladatok

 

Szent 3 nap gyakorló feladatok

 

 

Fodorné Nagy Bernadett anyagai

ò

 

Bibliai ihlette műalkotások

 

Ünneplés helye és kellékei

 

Egyházi év ünnepei

 

Nagyböjt

 

Keresztút

 

Húsvét

 

Húsvéti misztériumok ünneplése

 

Pünkösd

 

Úrnapja

 

Krisztus Király

 

 

Szentmise szertartása1

 

Szentmise szertartása2

 

Szentmise szerkezete

 

Liturgikus felszerelések1

 

Liturgikus felszerelések2

 

Liturgika gyakorló feladatsor

 

Templomok fajtái és liturgikus tárgyak, jelképek

 

Szentségek

 

Bérmálás szentsége

 

 

Példaképeink a szentek

 

Szent István király

 

Szent Imre herceg

 

Boldog Gizella1 királyné

 

Boldog Gizella2 királyné

 

 Szent Margit

 

Szent Ilona császárné

 

Szent Ignác

 

Szent Erzsébet

 

Szent László

 

Szent László2

 

Szent Gellért

 

Szent Ferenc

 

Ferences szerzetesek

 

Brenner János

 

Vianney Szent János

 

Morus Szent Tamás

 

Bencés Rend

 

Betegápoló Irgalmas Rend

 

Domonkos Rend

 

Ferences Rend

 

Irgalmas Rend

 

Jézus Társasága

 

Jezsuita Rend

 

Karmelita Rend

 

Magyar Pálos Rend

 

Pálos Rend

 

Piarista Rend

 

Premontrei Rend

 

 

 

Istenben remélünk

 

Jézus élete

 

Jézus egyháza

 

Jézus terve az egyházról

 

Egyháztörténelem óravázlatok

 

Szent Pál missziós útjai

 

József története összefoglaló feladatlap

 

 

Mária kegyhelyek

 

Máriagyüd

 

Mátraverebély-Szentkút

 

Máriapócs

 

Fatima

 

Czestochowa

 

Loreto

 

Lateráni Bazilika

 

Kenyered és borod ének

 

Szentföld és hozzá tartozó képek 1 és 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hitoktatók nyolc boldogsága

 

Boldog az a hitoktató, aki önmagán is derülni tud: élete végéig szórakozhat.

Boldog az a hitoktató, aki rá tud nevetni másokra: hidat ver feléjük.

Boldog az a hitoktató, aki nem tud mindent és nem csinál meg mindent:

az Istenre is hagy valamit.

Boldog az a hitoktató, aki mindent komolyan vesz, de nem tragikusan.

Boldog az a hitoktató, aki szórakoztatni is tud és nem mindig oktat.

Boldog az a hitoktató, aki megérti, hogy az a legboldogabb, aki másokat boldoggá tesz.

Boldog az a hitoktató, aki a nyolcadik ,,irgalmassági tettet gyakorolja'':

a szomorúakat megvidámítja.

Boldog az a hitoktató, aki meg tudja érteni, hogy az Atya és a Fiú két különböző,

de rendkívüli személy.