www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

Hitoktatási Iroda
Teremtésvédelem
Digitális anyagok
Hasznos oldalak
Learningapps
Hittankönyvek
Vegyes segédanyag
Bábos szentmisék
Feladatok
Segédanyagok
Hittanverseny
Power Point
Táborozás

 

Korábbi beszámolók
Nyomtatványok
Tájékoztató

 

Hittankönyvek

 

 

 

Pax sorozat  

Ecclesia sorozat   Szent István Társulat
1. Isten gyermekei vagyunk

Isten szeret engem

Beszélgetés Istennel
2. Jézus tanítványai vagyunk

Gyere velem Jézushoz

Isten szava
3. Jézussal találkozunk Isten útján járok A Mennyei Atya gyermekei
4. Népem vagytok Barátságban Istennel Élet a hitben
5. A katolikus egyház Istentisztelete   Könyvek könyve
6. Jézus egyháza Időtrend Sziklára épült egyház
7. Isten szól hozzánk Életrend Isten útján
8. Szeresd az Istent Értékrend Életünk Krisztus
9. Ismerem enyéimet   Bibliaismeret
10. Hitünk szent misztériumai   Egyháztörténelem
11. Így élünk mi keresztények   Katolikus dogmatika
12. Hiszem és vallom   Liturgika és alapvető hittan
 

Tanári kézikönyv 1-4 osztály

   
  Engedjétek hozzám    
  Isten terve az emberrel    
  Jézus téged is hív    
  Az 5 evangélium képekben    
1. Isten gyermekei vagyunk munkafüzet    
3.

Jézussal találkozunk munkafüzet

   

 

 
 

Rédly Elemér atya hittankönyvei

   
  Elsőáldozók könyve 1.    
  Elsőáldozók könyve 2.    
  Elsőáldozók könyve 1.új kiadású    
  Elsőáldozók könyve 2.új kiadású    
  Elsőáldozók munkafüzet 1.    
  Elsőáldozók munkafüzet 2.    
  Hitoktatási vázlatok és tanulmányok    
  Hitünk és életünk hittankönyv    
       

 

 

 

 

 

 

 

A hitoktatók nyolc boldogsága

 

Boldog az a hitoktató, aki önmagán is derülni tud: élete végéig szórakozhat.

Boldog az a hitoktató, aki rá tud nevetni másokra: hidat ver feléjük.

Boldog az a hitoktató, aki nem tud mindent és nem csinál meg mindent:

az Istenre is hagy valamit.

Boldog az a hitoktató, aki mindent komolyan vesz, de nem tragikusan.

Boldog az a hitoktató, aki szórakoztatni is tud és nem mindig oktat.

Boldog az a hitoktató, aki megérti, hogy az a legboldogabb, aki másokat boldoggá tesz.

Boldog az a hitoktató, aki a nyolcadik ,,irgalmassági tettet gyakorolja'':

a szomorúakat megvidámítja.

Boldog az a hitoktató, aki meg tudja érteni, hogy az Atya és a Fiú két különböző,

de rendkívüli személy.