www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

Segédanyagok
Padlókör
Hittanos feladatok
Kinél van...
Biblia éve
Papok éve
Szent Pál éve
Kakukktojás
Kösd/párosítsd össze
Mondatkiegészítős
Rakd sorba
Igaz/hamis
Dolgozatfeladatok
Óravázlatok
Totó
Memória játékok
Bingo
ABC turmix
Szókereső
Társasjátékok
Szent István tk.
Ecclesia tk.
Cserkészfeladatok
Vegyes

Mondatkiegészítős feladatok

  Az egyes segédanyagok nevükre kattintva Word formátumban letölthetők.

 

 

Ószövetség Újszövetség

A világ teremtése (Ter 1,1-2,4)

Az ember teremtése (Ter 2,5-25)

Bűnbeesés

Káin és Ábel

Ábrahám áldozata (Ter 22,1-19)

10 parancsolat

Húsvéti bárány

Gedeon

 

 

Jézus élete

Jézus születésének hírüladása

Jézus születése

Mária látogatása Erzsébetnél

Pásztorok hódolata

A napkeleti bölcsek

Jézus bemutatása

12 éves Jézus

Keresztelő János

 Jézus a názáreti zsinagógában

Jézus megkísértése

Az apostolok küldetése

Máté meghívása

Az egyház szikla alapja (Mt 16,13-20)

Utolsó vacsora

Péter tagadása

Júdás árulása

 

Apostolok cselekedetei

Első pünkösd

Saul megtérése

Péter szabadulása

Péter beszéde

Péter és János béna meggyógyítása

Egyéb

Áldalak téged Atyám...

Egyház Krisztus teste

Asszony és a sárkány

Krisztushimnusz

Szeretethimnusz

 Lelki fegyvereink

Isten szeretet

Hit példaképei

Lélek gyümölcsei

Krisztus ismerete üdvösségre vezet

Halottak feltámadása (1Kor 15,1-20)

 

Zsoltárok

1. zsoltár

5. zsoltár

 6. zsoltár

27. zsoltár

33. zsoltár

 40. zsoltár

50. zsoltár

62. zsoltár

63. zsoltár

65. zsoltár

66. zsoltár

85. zsoltár

 86. zsoltár

92. zsoltár

94. zsoltár

95. zsoltár

104. zsoltár

136. zsoltár

91. zsoltár

103. zsoltár

139 zsoltár

148. zsoltár

Tanítások, példabeszédek, evangéliumok

Házasságtörő asszony

Elveszett bárány

Mínák

Utolsó ítélet

Tíz szűz

Bűnös asszony

Szeretetparancs

Szőlőtő-szőlővessző

Példabeszéd a konkoly

Példabeszéd mustármag, kovász

Példabeszéd, kincs, igazgyöngy, háló

Önmegtagadás

Nyolc boldogság

Jézus a jó pásztor

Krisztus békéje

Hegyi beszéd

Sziklára épített ház

Jézus követésének feltételei

A gazdag ifjú (Mt 19,16-26)

Jézus követése (Mt 10,32-38)

Az imádság (Mt 6,5-13)

Az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25-37)

Példabeszéd a szívtelen szolgáról (Mt 18,21-35)

Példabeszéd a talentumokról (Mt 25,14-30)

Szőlőtő - szőlővessző (Jn 15, 1-11)

Az ellenségszeretet (Lk 6,27-36)

Jézus és az Atya (Jn 14,1-14)

Zakeus (Lk 19,1-10)

Gondviselő Isten

Példabeszéd a királyi menyegzőről (Mt 22,1-14)

Példabeszéd a magvetőről (Lk 8,5-15)

Szőlőmunkások

Tékozló fiú

A farizeus és a vámos

Dúsgazdag és a szegény Lázár

Beszéd az élet kenyeréről

Példabeszéd a két fiúról

 

 

Csodák

Béna meggyógyítása

Csodálatos halfogás

Kenyérszaporítás

Vízenjárás

 Jézus színeváltozása

Naimi ifjú

Kafarnaumi százados

A kánai menyegző