www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

rokapuszta.hu portál tagja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

1024*768 IE

 

Segédanyagok
Padlókör
Hittanos feladatok
Kinél van...
Biblia éve
Papok éve
Szent Pál éve
Kakukktojás
Kösd/párosítsd össze
Mondatkiegészítős
Rakd sorba
Igaz/hamis
Dolgozatfeladatok
Óravázlatok
Totó
Memória játékok
Bingo
ABC turmix
Szókereső
Társasjátékok
Szent István tk.
Ecclesia tk.
Cserkészfeladatok
Vegyes

 

Feladatok

 

Advent 1. vasárnapja

Advent 2. vasárnapja

Advent 3. vasárnapja

Advent 4. vasárnapja

Karácsony

Szent Család

Vízkereszt

Urunk megkeresztelkedése

Évközi 2. vasárnap

Évközi 3. vasárnap

Évközi 4. vasárnap

Évközi 5. vasárnap

Évközi 6. vasárnap

Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjt 2. vasárnapja

Nagyböjt 3. vasárnapja

Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjt 5. vasárnapja

Virágvasárnap

"Krisztus hűsége, a papok hűsége"

 

A papság éve

 

Vianney Szent János - papok védőszentje

Papok éve pps bemutató

"Karolj fel egy papot" - lelki kampány

Hivatás - kisfilm

Legszentebb pillanat - imádságos rövidfilm

Hivatásébresztő - kisfilm

www.hivatas.hu

www.vocation.hu

Imádságok papokért 1

Imádságok papokért 2

Imádságok papokért 3

 

 

Imádság papokért

 

Mária,
Jézus Anyja és a papok Anyja,
engedd, hogy így szólítsunk téged,
hogy ünnepelhessük anyaságodat,
s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad,
Istennek szent anyja!

Krisztus Anyja,

aki a Szentlélek fölkenése által

a pap Messiásnak
embertestet adtál,

hogy üdvözítse a szegényeket

és a megtört szívűeket;
őrizd meg szívedben és

Egyházadban a papokat,
Megváltónknak Anyja!

Hitnek Anyja,
aki elkísérted a templomba az Emberfiát,
hogy beteljesítse az atyáknak adott  ígéreteket;

ajánld az Atyának

az ő dicsőségére Fiadnak papjait,

Szövetség Szent Szekrénye!
Egyháznak Anyja,
aki az utolsó vacsora termében

a tanítványok között
az új népért és pásztoraiért imádkoztál;
eszközöld ki a papoknak

az ajándékok teljességét,
Apostolok Királynője!

Jézus Krisztus Anyja,
ki Fiad mellett álltál élte

kezdetén és küldetésében,
kerested őt, a Mestert a sokaságban,
mellette álltál, amikor

felmagasztalták a földről,
s odaadta magát egyetlen és örök áldozatul;
aki fiadként kaptad meg Jánost,
fogadd el az öröktől fogva meghívottakat,
oltalmazd növekedésüket,
kísérd életükben és szolgálatukban a

te fiaidat, Papok Édesanyja!
Ámen.