www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

rokapuszta.hu portál tagja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

1024*768 IE

Segédanyagok
Padlókör
Hittanos feladatok
Kinél van...
Biblia éve
Papok éve
Szent Pál éve
Kakukktojás
Kösd/párosítsd össze
Mondatkiegészítős
Rakd sorba
Igaz/hamis
Dolgozatfeladatok
Óravázlatok
Totó
Memória játékok
Bingo
ABC turmix
Szókereső
Társasjátékok
Szent István tk.
Ecclesia tk.
Cserkészfeladatok
Vegyes

 

Szent István kiadó tankönyvsorozatához

Az egyes játékos feladatok nevükre kattintva Word formátumban letölthetők.

 

3. osztály

keresztrejtvény - az egyház születése

igaz-hamis

keresztrejtvény - teljes egyház

szókereső

keresztrejtvény - Istenszeretet

keresztrejtvény - szentmise

keresztrejtvény - Isten háza

keresztrejtvény - Jézus csodát tett

keresztrejtvény - keresztség

keresztrejtvény - mennyország

keresztrejtvény - tizparancs

 

 

 

4. osztály

igaz hamis

keresztrejtvény - Isten szereti a bűnös embert is

keresztrejtvény - erények és bűnök

keresztrejtvény - parancsolatok

keresztrejtvény - isteni útjelzők

keresztrejtvény - lelkiismeret

keresztrejtvény - liturgia

keresztrejtvény - példabeszéd

keresztrejtvény - kereszténység

 

 

5. osztály

bibliai szókereső

igaz-hamis

keresztrejtvény - angyalok

keresztrejtvény - sugalmazás, Szentlélek

keresztrejtvény - Biblia

keresztrejtvény - pátriárkák kora

keresztrejtvény - Ábrahám

keresztrejtvény - József és testvérei

keresztrejtvény - elnyomás-szabadítás

keresztrejtvény - 10 csapás

keresztrejtvény - pusztai vándorlás

keresztrejtvény - az Ígéret földje

keresztrejtvény -  Józsue

keresztrejtvény - bírák

keresztrejtvény - királyok

 

keresztrejtvény - teremtés

keresztrejtvény - kivonulás

keresztrejtvény - számok

keresztrejtvény - leviták

keresztrejtvény - második törvénykönyv

keresztrejtvény - Istennek szentelt élet

 

 

 

6. osztály

igaz-hamis

keresztrejtvény - keresztényüldözés

keresztrejtvény - Konstantini fordulat

keresztrejtvény - Istennek szentelt élet

keresztrejtvény - hierarchia

keresztrejtvény - mindent Isten nagyobb dicsőségére

 

 

 

7. osztály

igaz-hamis

 keresztrejtvény - természetes kinyilatkoztatás

keresztrejtvény - emberi méltóság

keresztrejtvény - kinyilatkoztatás

keresztrejtvény - Szentháromság

keresztrejtvény - kegyelemtan

keresztrejtvény - ekkleziologia

keresztrejtvény - eszkatológia

keresztrejtvény - életszabályok

keresztrejtvény - első pünkösd

keresztrejtvény - erkölcs

keresztrejtvény - Íme az Isten báránya

keresztrejtvény - irgalmasság

keresztrejtvény - szabadság

keresztrejtvény - Szentháromság1

keresztrejtvény - utolsó ítélet

keresztrejtvény - egy szent, katolikus, apostoli

keresztrejtvény - nyolc boldogság

keresztrejtvény - szeretetparancs

 

 

8. osztály

 

igaz-hamis

vallások - összekötős feladat (nehéz)

szókereső  (1-3 lecke)

keresztrejtvény - különféle vallások

keresztrejtvény - Jézus Krisztus

keresztrejtvény - 12 apostol

keresztrejtvény - egyház születése

keresztrejtvény - Oltáriszentség

keresztrejtvény - bérmálás

keresztrejtvény - betegek kenete

keresztrejtvény - egyházi rend

keresztrejtvény - házasság szentsége

keresztrejtvény - feltámadás

keresztrejtvény - szentgyónás

keresztrejtvény - Jézus kereszthalála

keresztrejtvény - Szentlélek 7 ajándéka

keresztrejtvény - szentmise

keresztrejtvény - végtelen szeretet

 

 

 

vegyes feladatok

hasábok IGAZ-HAMIS játékhoz

 

felmérők

féléves 3.o.

féléves 4.o.

féléves 5.o.

féléves 6.o.

féléves 7.o.

féléves 8.o.

 

Évközi felmérő 3.o.

Évközi felmérő 4.o.

Évközi felmérő 5.o.

Évközi felmérő 6.o.

Évközi felmérő 7.o.

Évközi felmérő 8.o.

 

 

irgalmasság- keresztrejtvény

irgalmasság- szókereső

irgalmasság - igaz-hamis

szentségek - általános gyakorlás

szentségek - összekötős

szentségek - keresztrejtvény

szentségek - igaz-hamis

tízparancsolat - keresztrejtvény

keresztrejtvény - liturgika