www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

Hitoktatási Iroda
Teremtésvédelem
Digitális anyagok
Hasznos oldalak
Learningapps
Hittankönyvek
Vegyes segédanyag
Bábos szentmisék
Feladatok
Segédanyagok
Hittanverseny
Power Point
Táborozás

 

Korábbi beszámolók
Nyomtatványok
Tájékoztató

 

 

Bábos szentmisék - Primász Gábor Róbert atya

 

Szentháromságvasárnap

Pünkösdvasárnap

Urunk mennybemenetele

Húsvét 6.vasárnapja teljes szentmise

Húsvét 5.vasárnapja teljes szentmise

Húsvét 4.vasárnapja teljes szentmise 

Húsvét 3.vasárnapja teljes szentmise 

Húsvét 2.vasárnapja teljes szentmise 

Húsvétvasárnap teljes szentmise

Virágvasárnap teljes szentmise

Nagyböjt 5.vasárnapja teljes szentmise