www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

Hitoktatási Iroda
Teremtésvédelem
Digitális anyagok
Hasznos oldalak
Learningapps
Hittankönyvek
Vegyes segédanyag
Bábos szentmisék
Feladatok
Segédanyagok
Hittanverseny
Power Point
Táborozás

 

 

Korábbi beszámolók
Nyomtatványok
Tájékoztató

 

Learningapps játékok témánként

(Sajnos a learningappsnak nem működik a keresés funkciója, így felteszek ide néhány általam (Marosi Szilvia) készített játékot témánként (ABC sorrendben), hátha valakinek jól jön, vagy csak időt spórol vele.)

 

 

Biblia
Ószövetségi előképek újszövetség párosító
Újszövetségi történetek párosító
Biblia általános
Bibliai személyek ószövetség - párkereső kicsiknek
Bibliai személyek újszövetség - párkereső kicsiknek
Ószövetségi történetek párosító
Ószövetségi történetek párkereső
Újszövetségi történetek párkereső 1.
Újszövetségi történetek párkereső 2.
Ószövetségi történetek párosító másfajta
Ószövetségi történetek párkereső másfajta
Jézus példabeszédei párkereső
Jézus példabeszédei párosító
Jézus csodái párosító
Jézus csodái párkereső
Jézus életének eseményei párosító
Jézus életének eseményei párkereső
Jézus csoportba rendezős feladat
Jézus csoportosítós feladat
Jézus életének eseményei párkereső
Jézus életének eseményei idővonal képes
Jézus életének eseményei párosító
Jézus életének eseményei idővonal szöveges
Jézus keresztrejtvény
Angyali üdvözlet hozzárendeléses feladat
Jézus születése hozzárendeléses feladat
Pásztorok hódolata hozzárendeléses feladat
Három királyok hozzárendeléses feladat
Jézus Názáretben hozzárendeléses feladat
Jézus megkeresztelkedése hozzárendeléses feladat
Zakeus keresztrejtvény
Bűn, bűnbánat
Jó és rossz csoportosítós kirakó
A főbűnök párkereső
A főbűnök párosító
A hét főbűn (Hupikék törpikék) párkereső
A hét főbűn (Hupikék törpikék) párosító
Főbűnök és ellentétes erényeik párosító
Halálos bűn-bocsánatos bűn csoportba rendező
Kísértés-bűn
Bűn (definíciós párosító) Új 2023 január
Bűn 1-3 parancs (definíciós párosító) Új 2023 január
Bűn 4,5,6,9 parancs (definíciós párosító) Új 2023 január
Bűn 7,8,10 parancs (definíciós párosító) Új 2023 január
Főbűnök párkereső Új 2023 január
Főbűnök párosító Új 2023 január
Egyháztörténelem
Férfi szerzetesrendek és alapítójuk (nehéz) párosító
Féri rendalapítók képes (nehéz) párosító
Férfi szerzetesrendek és alapítójuk (könnyű) párosító
Féri rendalapítók képes (könnyű) párosító
Szerzetesrendek lelkiségei
Időtrend fogalmak párosító (1-5 lecke)
Időtrend fogalmak párosító (6-10 lecke)
Időtrend fogalmak párosító (11-15 lecke)
Legfontosabb évszámok párosító
Szerzetesrendek jelmondatai párosító
Erények, jócselekedetek
Jócselekedetek 1. párkereső
Jócselekedetek 2. párkereső
Erények-bibliai ige 1. párosító (általános)
Erények-bibliai ige 2. párosító (általános)
Erények-bibliai ige 3. párosító (általános)
Erények-bibliai ige 4. párosító (nagyböjti)
Erények-bibliai ige 5. párosító (nagyböjti)
Erények-bibliai ige 6. párosító (nagyböjti)
Erények párkereső kevesebb Új 2023 január
Erények párkereső több Új 2023 január
Erények párkereső más Új 2023 január
Gyere velem Jézushoz tankönyv

Katekizmus gyakorló 2.lecke

Jézus mivolta (Isten-Ember)
Milyen vagyok 1. párosító Új 2023 január
Milyen vagyok 2. párosító Új 2023 január
Mit tett - milyen volt Berci? Mustármag lecke Új 2023 január
Milyen vagyok 1. szókitaláló Új 2023 január
Milyen vagyok 2. szókitaláló Új 2023 január
Milyen vagyok 3. szókitaláló Új 2023 január
Hittan
Mondatkiegészítős feladatok
Katekizmus kérdések 1. (1-9)
Katekizmus kérdések 2. (10-19)
Katekizmus kérdések 3. (21-29)
Katekizmus kérdések 4. (30-38)
Katekizmus kérdések 5. (39-52)
Katekizmus kérdések 6. (53-65)
Katekizmus kérdések 7. (66-76)
Katekizmus kérdések 8. (77-87)
Katekizmus kérdések 9. (88-101)
Katekizmus kérdések 10. (102-109)
Katekizmus kérdések 11. (110-119)
Katekizmus kérdések 12. (120-131)
Katekizmus kérdések 13. (132-147)
Katekizmus kérdések 14. (148-160)
Katekizmus kérdések 15. (161-176)
Katekizmus kérdések 16. (177-197)
Katekizmus kérdések 17. (198-204)
Katekizmus kérdések 18. (205-213)
Katekizmus kérdések 19. (214-226)
Katekizmus kérdések 20. (227-239)
Katekizmus kérdések 21. (240-251)
Katekizmus kérdések 22. (252-265)
Katekizmus kérdések 23. (266-274)
Katekizmus kérdések 24. (275-285)
Katekizmus kérdések 25. (287-299)
Katekizmus kérdések 26. (300-312)
Katekizmus kérdések 27. (313-318)
Katekizmus kérdések 28. (319-328)
Katekizmus kérdések 29. (329-340)
Katekizmus kérdések 30. (341-355)
Katekizmus kérdések 31. (356-365)
Katekizmus kérdések 32. (366-379)
Kérdés-válasz párosító
Angyalok (Katekizmus kérdések)
Keresztény életszentség (Katekizmus kérdések)
Erény (Katekizmus kérdések)
Törvény (Katekizmus kérdések)
Kegyelem (Katekizmus kérdések)
Isten (Katekizmus kérdések)
Jézus Krisztus 1.rész (Katekizmus kérdések)
Jézus Krisztus 2.rész (Katekizmus kérdések)
A bűn (Katekizmus kérdések)
A biblia (Katekizmus kérdések)
Imádság (Katekizmus kérdések)
Hitvallás (Katekizmus kérdések)
1,2,3 p (Katekizmus kérdések)
4,5,6 p (Katekizmus kérdések)
7,8,9,10 p (Katekizmus kérdések)
Anyaszentegyház (Katekizmus kérdések)
Szentlélek (Katekizmus kérdések)
A szentségek (Katekizmus kérdések)
A keresztség (Katekizmus kérdések)
A bérmálás (Katekizmus kérdések)
Az Oltáriszentség (Katekizmus kérdések)
A bűnbocsánat szentsége (Katekizmus kérdések)
A betegek szentsége (Katekizmus kérdések)
Az egyházi rend szentsége (Katekizmus kérdések)
A házasság szentsége (Katekizmus kérdések)
A szentmise (Katekizmus kérdések)
Imádságok
Miatyánk párkereső
Miatyánk párosító
Miatyánk idővonal szöveges
Miatyánk idővonal képes
Miatyánk hiányos szöveg
Üdvözlégy párkereső
Üdvözlégy párosító
Üdvözlégy idővonal szöveges
Üdvözlégy idővonal képes
Üdvözlégy hiányos szöveg
Hiszekegy 1.rész párkereső
Hiszekegy 2.rész párkereső
Hiszekegy 1.rész idővonal szöveges
Hiszekegy 1.rész idővonal képes
Hiszekegy 1.rész párosító
Hiszekegy 2.rész párosító
Hiszekegy 2.rész idővonal szöveges
Hiszekegy 2.rész idővonal képes
Hiszekegy hiányos szöveg
Dicsőség ima egyszerű sorba rendezés
Dicsőség ima 1.rész párkereső
Dicsőség ima 2.rész párkereső
NEK ima hiányos szöveg
Az imádság hiányos szöveg
Ferenc pápa imája a járvány idején hiányos szöveg
Erdő Péter bíboros imája a járvány idején hiányos szöveg
Világméretű ima járvány idején hiányos szöveg
Imádság párkereső kicsiknek
Imádság fajtái párkereső kicsiknek
Irgalmasság
Irgalmasság keresztrejtvény
Irgalmasság testi cselekedetei párosító
Irgalmasság testi cselekedetei párkereső
Irgalmasság lelki cselekedetei párosító
Irgalmasság lelki cselekedetei párkereső
Az utolsó ítélet hiányos szöveg
Irgalmasság testi cselekedetei
Irgalmasság lelki cselekedetei
Irgalmasság csoportba rendezés
Jézus csodái
A kánai menyegző hiányos szöveg
A kafarnaumi százados hiányos szöveg
A béna meggyógyítása hiányos szöveg
A kenyérszaporítás hiányos szöveg
A csodálatos halfogás hiányos szöveg
A vízenjárás hiányos szöveg
A naimi ifjú hiányos szöveg
Jézus színeváltozása
Jézus élete
Jézus születésének hírüladása
Mária látogatása Erzsébetnél
Magnificat
A névadás
Keresztelő Szent János születése
Jézus születése
A pásztorok hódolata
Simeon hálaéneke
Benedictus
A 12 éves Jézus a templomban
Jézus a názáreti zsinagógában
Jézus megkísértése
Az utolsó vacsora
Júdás árulása
Péter tagadásának megjövendölése
Ima a Getszemáni kertben
Jézus elfogatása
Péter tagadása
Jézus a főtanács előtt
Jézus Pilátus előtt
Jézus Heródes Antipász előtt
Jézus elítélése
A keresztút
Jézus a kereszten
Jézus halála
Jézus temetése
Jézus feltámadása
Liturgia, liturgika, ministráns szakkör

Templomok stílusai párkereső

Templomok fajtái párkereső

Templom részei kívül párosító

Templom részei belül párosító

Liturgikus tárgyak párosító

Liturgikus ruhák párosító

Liturgikus színek párosító

Liturgikus gesztusok párosító

Keresztek fajtái párosító

Keresztény jelképek párosító

Liturgikus szimbólumok párosító

Szent Tarzíciusz keresztrejtvény

Liturgikus eszközök párkereső

Liturgikus jelképek párkereső

Keresztek fajtái párkereső

Liturgikus ruhák párkereső

Liturgikus gesztusok párkereső

Liturgikus szimbólumok párkereső

Ministrálás előtti ima mondat kiegészítő

Ministrálás utáni ima mondat kiegészítő

Templomi eszközök idegen szavakkal szókitaláló

Liturgika keresztrejtvény
Templom párkereső kicsiknek
Ószövetség
A világ teremtése hiányos szöveg
Az ember teremtése hiányos szöveg
A bűnbeesés hiányos szöveg
Káin és Ábel hiányos szöveg
Ábrahám áldozata hiányos szöveg
Dávid király
Tízparancsolat hiányos szöveg
Húsvéti bárány hiányos szöveg
Ki kicsoda az ószövetségben
Teremtés párosító kicsiknek
Teremtés párkereső kicsiknek
Teremtés napos párosító kicsiknek
Teremtés keresztrejtvény
Bűnbeesés párosító kicsiknek
Bűnbeesés párkereső kicsiknek
Bűnbeesés idővonal
Bűnbeesés keresztrejtvény
Teremtés bűnbeesés csoportba rendezés

Parancsolatok (Tíz, Anyaszentegyház, Szeretet)

10 parancs és pozitív megfogalmazásai párosító

10 parancs képes párosító

10 parancs képes párkereső
Tízparancsolat keresztrejtvény
Parancs megtartása és bűnök szétválogatása

1.parancs

2.parancs

3.parancs
4.parancs
5.parancs
6. és 9. parancs
7.és 10. parancs
8.parancs
Anyaszentegyház parancsai párosító
Anyaszentegyház parancsai párkereső
A szeretet parancsa hiányos szöveg
Tízparancsolat gyakorló Új 2023 január
Tízparancsolat gyakorló (1-5) Új 2023 január
Tízparancsolat gyakorló (6-10) Új 2023 január
Tízparancsolat gyakorló (1-3) Új 2023 január
Tízparancsolat gyakorló (4-10) Új 2023 január
Erényes-bűnös lelki tükör 1.parancs Új 2023 január
Erényes-bűnös lelki tükör 2. parancs Új 2023 január
Erényes-bűnös lelki tükör 3.parancs Új 2023 január
Erényes-bűnös lelki tükör 4.parancs Új 2023 január
Erényes-bűnös lelki tükör 5.parancs Új 2023 január
Erényes-bűnös lelki tükör 6. és 9. parancs Új 2023 január
Erényes-bűnös lelki tükör 7. és 10.parancs Új 2023 január

Erényes-bűnös lelki tükör 8.parancs Új 2023 január

Rózsafüzér, Mária
Rózsafüzér titkai örvendetes párkereső
Rózsafüzér titkai  örvendetes párosító

Rózsafüzér titkai örvendetes idővonal szöveges

Rózsafüzér titkai örvendetes idővonal képes
Rózsafüzér világosság titkai párosító
Rózsafüzér titkai világosság párkereső

Rózsafüzér titkai világosság idővonal szöveges

Rózsafüzér titkai világosság idővonal képes
Rózsafüzér fájdalmas titkai párosító
Rózsafüzér titkai fájdalmas párkereső

Rózsafüzér titkai fájdalmas idővonal szöveges

Rózsafüzér titkai fájdalmas idővonal képes
Rózsafüzér dicsőséges titkai párosító
Rózsafüzér titkai dicsőséges párkereső

Rózsafüzér titkai dicsőséges idővonal szöveges

Rózsafüzér titkai dicsőséges idővonal képes
Az égi asszony és a sárkány hiányos szöveg
Mária párkereső kicsiknek
Fájdalmas rózsafüzér titkai párkereső
Fájdalmas rózsafüzér titkai párosító
Mária hét fájdalma párkereső kisebbeknek
Mária hét fájdalma párosító kisebbeknek
Szűzanya hét fájdalma sorba rendezés szöveges
Szűzanya hét fájdalma sorba rendezés képes
Mária hét fájdalma párkereső nagyobbaknak
Mária hét fájdalma párosító nagyobbaknak
Szentek és boldogok
Szent Benedek keresztrejtvény
Szent Péter és Pál apostolok keresztrejtvény
Szent Mónika keresztrejtvény
Szent Margit keresztrejtvény
Néri Szent Fülöp keresztrejtvény
Boldog Gizella keresztrejtvény
Szent István király keresztrejtvény
Boldog Özséb keresztrejtvény
Szentlélek ajándékai-magyar szentek
Szentek párkereső
Szentek párosító
Szent Bernát keresztrejtvény
VII. Szent Gergely pápa keresztrejtvény
Szent Gellért keresztrejtvény
Szent Piroska keresztrejtvény
Remete Szent Antal keresztrejtvény
Remete Szent Pál keresztrejtvény
Pál apostol keresztrejtvény
Szent Cecília keresztrejtvény
Szent Márton keresztrejtvény
Szent István diakónus keresztrejtvény
Szienai Szent Katalin keresztrejtvény
Szent Erzsébet keresztrejtvény
Szent László keresztrejtvény
Assisi Szent Ferenc keresztrejtvény
Szent Domonkos keresztrejtvény
Kapisztrán Szent János keresztrejtvény
Avilai Szent Teréz keresztrejtvény
Borromeo Szent Károly keresztrejtvény
Szent Ignác keresztrejtvény
Szent Balázs keresztrejtvény
Szent Balázs lóverseny
Szent Rita  keresztrejtvény
Boldog Brenner János  keresztrejtvény
Nepomuki Szent János  keresztrejtvény
Szent Tarzícius  keresztrejtvény
Savio Szent Domonkos  keresztrejtvény
Xavéri Szent Ferenc  keresztrejtvény
Lisieuxi Szent Teréz  keresztrejtvény
Szent II. János Pál pápa  keresztrejtvény
Szent XXIII. János pápa  keresztrejtvény
Boldog Apos Vilmos püspök  keresztrejtvény
Boldog Salkaházi Sára  keresztrejtvény
Szent X. Pius pápa  keresztrejtvény
Bosco Szent János  keresztrejtvény
Szentlélek, közösség, egyház
Szentlélek gyümölcsei párkereső
Szentlélek ajándékai párkereső
Szentlélek ajándékai párosító
Szentlélek hét ajándéka párosító
Szentlélek hét ajándéka - magyar szentek párosító

Pünkösd szókiegészítős

Közösség keresztrejtvény - nagyoknak
Közösség szókereső - nagyoknak
Saul megtérése hiányos szöveg
Péter szabadulása a börtönből hiányos szöveg
Péter pünkösdi beszéde hiányos szöveg
A béna meggyógyítása Péter és János hiányos szöveg
Az egyház szikla alapja hiányos szöveg
Az egyház Krisztus teste hiányos szöveg
Szentlélek gyümölcsei párkereső
Szentlélek gyümölcsei párosító
A Lélek gyümölcsei hiányos szöveg
Egyház keresztrejtvény
Egyház tagjai párkereső
Egyház tagjai párosító
Egyház tagjai kicsiknek párkereső
Egyház tagjai kicsiknek párosító
Szentmise
A szentmise általános keresztrejtvény
A szentmise részei csoportosítós kirakó
A szentmise részei 1. szókereső
A szentmise részei 2. szókereső
A szentmise részei 1. egymás utáni sorrend
A szentmise részei 2. egymás utáni sorrend
Szentmise részei keresztrejtvény
A szentmise részei 1. - párkereső
A szentmise részei 2. - párkereső
A szentmise rövid lényege mondat kiegészítő
A szentmise leírása 1.rész - mondat kiegészítő
A szentmise leírása 2.rész - mondat kiegészítő
A szentmise részei kicsiknek párkereső
A szentmise részei kicsiknek párosító
Szentségek, szentelmények
Szentségek párkereső kicsiknek
Szentségek párosító kicsiknek
Szentségek szókereső
Szentségek szókitaláló
Szentségek keresztrejtvény
Szenteségek párkereső
Szentségek párosító
Szentelmények párkereső
Szentelmények párosító
Szentségek keresztrejtvény
Szentségek anyaga párosító
Szentségek formája párosító
Szentségek keresztrejtvény
A keresztség keresztrejtvény
A bérmálás keresztrejtvény
Az Oltáriszentség keresztrejtvény
A bűnbocsánat keresztrejtvény
A betegek kenete keresztrejtvény
Az egyházi rend keresztrejtvény
A házasság szentsége keresztrejtvény
Szentségek párosító
Keresztség-Oltáriszentség-Szentgyónás (könnyebb)
Keresztség-Oltáriszentség-Szentgyónás (nehezebb)
Szentségek totó
Keresztség totó
Bérmálás totó
Oltáriszentség totó
Bűnbocsánat szentsége totó
Betegek kenete totó
Egyházi rend totó
Házasság totó
Szentelmények totó
Tanítások, példabeszédek
Isten a szeretet hiányos szöveg
Szeretethimnusz hiányos szöveg
Krisztushimnusz hiányos szöveg
Lelki fegyvereink hiányos szöveg
A sziklára épített ház hiányos szöveg
Példabeszéd kincs, igazgyöngy, háló hiányos szöveg
A gazdag ifjú hiányos szöveg
A hit példaképei hiányos szöveg
Példabeszéd a királyi menyegzőről hiányos szöveg
Az irgalmas szamaritánus hiányos szöveg
Példabeszéd a magvetőről hiányos szöveg
Példabeszéd a tíz szűzről hiányos szöveg
Példabeszéd a búzáról és a konkolyról hiányos szöveg
Példabeszéd a mustármagról hiányos szöveg
Példabeszéd a talentumokról hiányos szöveg
A  farizeus és a vámos hiányos szöveg
A dúsgazdag és a szegény Lázár hiányos szöveg
Példabeszéd a mínákról hiányos szöveg
A házasságtörő asszony hiányos szöveg
Példabeszéd a két fiúról hiányos szöveg
A gondviselő Isten hiányos szöveg
Az ellenségszeretet hiányos szöveg
Példabeszéd a szívtelen szolgáról hiányos szöveg
A nyolc boldogság hiányos szöveg
Jézus követésének feltételei hiányos szöveg
Az önmegtagadás hiányos szöveg
Apostolok küldetése hiányos szöveg
Máté meghívása hiányos szöveg
Zakeus hiányos szöveg
Zakeus, tékozló fiú, elveszett bárány csoportosítós kirakó
A tékozló fiú hiányos szöveg
Az elveszett bárány hiányos szöveg
Beszéd az élet kenyeréről hiányos szöveg
Szőlőtő-szőlővessző hiányos szöveg
Ünnepek

Hétköznap-ünnepnap csoportosítós kirakó kicsiknek

Ünnepek párosító
Ünnepek párkereső
Ünnepek idővonal

Adventi totó

Karácsonyi totó
Advent-nagyböjt
Nagyböjt-húsvét
Nagyböjti totó
Nagyböjttől pünkösdig idővonal
Nagyböjt keresztrejtvény
Nagyböjt lóverseny
Jézus keresztútja párosító
Jézus keresztútja párkereső
Jézus keresztútja idővonal
Jézus keresztútja1 párosító
Jézus keresztútja1 párkereső
Jézus keresztútja1 idővonal
Jézus keresztútja sorbarendezés
Jézus keresztútja2 párkereső
Jézus keresztútja2 párosító
Jézus keresztútja2 sorbarendezés
Szent 3 nap liturgiája csoportba rendezés
Mennybemenetel rövid válaszos
Húsvétesemények párkereső

Húsvétesemények párosító

Húsvétesemények idővonal
Húsvéti keresztrejtvény (nagyobbaknak)

Húsvétesemények virágos (kisebbeknek)

Húsvétesemények párosító (kisebbeknek)

Húsvéti ünnepkör párosító (nagyobbaknak)

Szenvedés útjai (Mária, Jézus)
Feltámadás totó
Húsvéti ünnepkör totó
Húsvéti ünnepkör 1. lóverseny
Húsvéti ünnepkör lóverseny
Vegyes

Barátság - szókitaláló kicsiknek

Jézus jelenlétének formái párosító kicsiknek
 Jézus jelenlétének - szókitaláló kicsiknek
Nyolc boldogság párkereső
Nyolc boldogság párosító
Evangélisták párkereső
Evangélisták párosító
Apostolok párkereső
Apostolok párosító
Vasárnap szókitaláló kicsiknek
Sámuel szókereső kicsiknek
Jézus szeret párkereső kicsiknek
6.parancsolat szókereső
8.parancsolat - „igaz” a bibliában szókitaláló
Apostolok1 párkereső
Apostolok1 párosító
Apostolok-evangélisták csoportosító
Isten szeretett gyermeke vagyok
Dániel - Minden lélek az Urat dicsérje!
Naphimnusz
Föld védelme csoportba rendezés
Föld védelme csoportpárosítós kirakó
Zsoltárok
1.zsoltár hiányos szöveg
2.zsoltár hiányos szöveg
3.zsoltár hiányos szöveg
4.zsoltár hiányos szöveg
5.zsoltár hiányos szöveg
6.zsoltár hiányos szöveg
7.zsoltár hiányos szöveg
8.zsoltár hiányos szöveg
9.zsoltár hiányos szöveg
10.zsoltár hiányos szöveg
11.zsoltár hiányos szöveg
12.zsoltár hiányos szöveg
13.zsoltár hiányos szöveg
14.zsoltár hiányos szöveg
15.zsoltár hiányos szöveg
16.zsoltár hiányos szöveg
17.zsoltár hiányos szöveg
18.zsoltár hiányos szöveg
19.zsoltár hiányos szöveg
20.zsoltár hiányos szöveg
21.zsoltár hiányos szöveg
22.zsoltár hiányos szöveg
23.zsoltár hiányos szöveg
24.zsoltár hiányos szöveg
25.zsoltár hiányos szöveg
26..zsoltár hiányos szöveg
27.zsoltár hiányos szöveg
28.zsoltár hiányos szöveg
29.zsoltár hiányos szöveg
30.zsoltár hiányos szöveg
31.zsoltár hiányos szöveg
32..zsoltár hiányos szöveg
33.zsoltár hiányos szöveg
34.zsoltár hiányos szöveg
35.zsoltár hiányos szöveg
36.zsoltár hiányos szöveg
37.zsoltár hiányos szöveg
38.zsoltár hiányos szöveg
39.zsoltár hiányos szöveg
40.zsoltár hiányos szöveg
41.zsoltár hiányos szöveg
42.zsoltár hiányos szöveg
43.zsoltár hiányos szöveg
44.zsoltár hiányos szöveg
45.zsoltár hiányos szöveg
46.zsoltár hiányos szöveg
47.zsoltár hiányos szöveg
48.zsoltár hiányos szöveg
49.zsoltár hiányos szöveg
50.zsoltár hiányos szöveg
51.zsoltár hiányos szöveg
52.zsoltár hiányos szöveg
53.zsoltár hiányos szöveg
54.zsoltár hiányos szöveg
55.zsoltár hiányos szöveg
56.zsoltár hiányos szöveg
57.zsoltár hiányos szöveg
58.zsoltár hiányos szöveg
59.zsoltár hiányos szöveg
60.zsoltár hiányos szöveg
61.zsoltár hiányos szöveg
62.zsoltár hiányos szöveg
63.zsoltár hiányos szöveg
64.zsoltár hiányos szöveg
65.zsoltár hiányos szöveg
66.zsoltár hiányos szöveg
67.zsoltár hiányos szöveg
68.zsoltár hiányos szöveg
69.zsoltár hiányos szöveg
70.zsoltár hiányos szöveg
71.zsoltár hiányos szöveg
72.zsoltár hiányos szöveg
73.zsoltár hiányos szöveg
74.zsoltár hiányos szöveg
75.zsoltár hiányos szöveg
76.zsoltár hiányos szöveg
77.zsoltár hiányos szöveg
78.zsoltár 1.rész hiányos szöveg
78.zsoltár 2.rész hiányos szöveg
79.zsoltár hiányos szöveg
80.zsoltár hiányos szöveg
81.zsoltár hiányos szöveg
82.zsoltár hiányos szöveg
83.zsoltár hiányos szöveg
84.zsoltár hiányos szöveg
85.zsoltár hiányos szöveg
86.zsoltár hiányos szöveg
87.zsoltár hiányos szöveg
88.zsoltár hiányos szöveg
89.zsoltár hiányos szöveg
90.zsoltár hiányos szöveg
91.zsoltár hiányos szöveg
92.zsoltár hiányos szöveg
93.zsoltár hiányos szöveg
94.zsoltár hiányos szöveg
95.zsoltár hiányos szöveg
96.zsoltár hiányos szöveg
97.zsoltár hiányos szöveg
98.zsoltár hiányos szöveg
99.zsoltár hiányos szöveg
100.zsoltár hiányos szöveg
101.zsoltár hiányos szöveg
102.zsoltár hiányos szöveg
103.zsoltár hiányos szöveg
104.zsoltár hiányos szöveg
105.zsoltár 1.rész hiányos szöveg
105.zsoltár 2.rész hiányos szöveg
106.zsoltár hiányos szöveg
107.zsoltár 1.rész hiányos szöveg
107.zsoltár 2.rész hiányos szöveg
108.zsoltár hiányos szöveg
109.zsoltár 1.rész hiányos szöveg
109.zsoltár 2.rész hiányos szöveg
110.zsoltár hiányos szöveg
111.zsoltár hiányos szöveg
112.zsoltár hiányos szöveg
113.zsoltár hiányos szöveg
114.zsoltár hiányos szöveg
115.zsoltár hiányos szöveg
116.zsoltár hiányos szöveg
117.zsoltár hiányos szöveg
118.zsoltár hiányos szöveg
119.zsoltár ALEF hiányos szöveg
119.zsoltár BET hiányos szöveg
119.zsoltár GHIMEL hiányos szöveg
119.zsoltár DALET hiányos szöveg
119.zsoltár HE hiányos szöveg
119.zsoltár VAU hiányos szöveg
119.zsoltár ZAJIN hiányos szöveg
119.zsoltár CHET hiányos szöveg
119.zsoltár TET hiányos szöveg
119.zsoltár JOD hiányos szöveg
119.zsoltár KAF hiányos szöveg
119.zsoltár MEM hiányos szöveg
119.zsoltár LAMED hiányos szöveg
119.zsoltár NUN hiányos szöveg
119.zsoltár SZAMECH hiányos szöveg
119.zsoltár AJIN hiányos szöveg
119.zsoltár PE hiányos szöveg
119.zsoltár CADE hiányos szöveg
119.zsoltár RES hiányos szöveg
119.zsoltár SIN hiányos szöveg
119.zsoltár TAV hiányos szöveg
120.zsoltár hiányos szöveg
121.zsoltár hiányos szöveg
122.zsoltár hiányos szöveg
123.zsoltár hiányos szöveg
124.zsoltár hiányos szöveg
125.zsoltár hiányos szöveg
126.zsoltár hiányos szöveg
127.zsoltár hiányos szöveg
128.zsoltár hiányos szöveg
129.zsoltár hiányos szöveg
130.zsoltár hiányos szöveg
131.zsoltár hiányos szöveg
132.zsoltár hiányos szöveg
133.zsoltár hiányos szöveg
134.zsoltár hiányos szöveg
135.zsoltár hiányos szöveg
136.zsoltár hiányos szöveg
137.zsoltár hiányos szöveg
138.zsoltár hiányos szöveg
139.zsoltár hiányos szöveg
140.zsoltár hiányos szöveg
141.zsoltár hiányos szöveg
142.zsoltár hiányos szöveg
143.zsoltár hiányos szöveg
144.zsoltár hiányos szöveg
145.zsoltár hiányos szöveg
146.zsoltár hiányos szöveg
147.zsoltár hiányos szöveg
148.zsoltár hiányos szöveg
149.zsoltár hiányos szöveg
150.zsoltár hiányos szöveg

 

 

A hitoktatók nyolc boldogsága

 

Boldog az a hitoktató, aki önmagán is derülni tud: élete végéig szórakozhat.

Boldog az a hitoktató, aki rá tud nevetni másokra: hidat ver feléjük.

Boldog az a hitoktató, aki nem tud mindent és nem csinál meg mindent:

az Istenre is hagy valamit.

Boldog az a hitoktató, aki mindent komolyan vesz, de nem tragikusan.

Boldog az a hitoktató, aki szórakoztatni is tud és nem mindig oktat.

Boldog az a hitoktató, aki megérti, hogy az a legboldogabb, aki másokat boldoggá tesz.

Boldog az a hitoktató, aki a nyolcadik ,,irgalmassági tettet gyakorolja'':

a szomorúakat megvidámítja.

Boldog az a hitoktató, aki meg tudja érteni, hogy az Atya és a Fiú két különböző,

de rendkívüli személy.