www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

Hitoktatási Iroda
Teremtésvédelem
Digitális anyagok
Hasznos oldalak
Learningapps
Hittankönyvek
Vegyes segédanyag
Bábos szentmisék
Feladatok
Segédanyagok
Hittanverseny
Power Point
Táborozás

 

Korábbi beszámolók
Nyomtatványok
Tájékoztató

 

 

Hitoktatóktól kapott egyéb segédanyagok

a következő időszakra

 

folyamatos feltöltés alatt

 

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK!

ISTEN ÁLDJA FÁRADSÁGOS MUNKÁTOKAT!!!

 

 

 

 

Jézus tanítása ellenség szeretetről és barátságról (Karáth Gábor)

 

Jézus tanítása jócselekedetekről és szenvedésről (Karáth Gábor)

 

Jézus példabeszédei (Karáth Gábor)

 

Jézus csodái (Karáth Gábor)

 

Jézus tanítványai (Karáth Gábor)

 

 

Javaslat 5.osztály (Paulics Piroska)

 

Javaslat 6.osztály A verzió (Paulics Piroska)

 

Javaslat 6.osztály B verzió (Paulics Piroska)

 

Pápaság létrejötte népvándorlás pps (Kristály Katalin)

 

Trienti zsinat pps (Kristály Katalin)

 

Kereszténységet választom pps  (Kristály Katalin)

 

Szent László király legendája pps  (Kristály Katalin)

 

Feledékeny csacsi történet nagycsütörtökig  (Kristály Katalin)

 

A legfontosabb utazás  (Kristály Katalin)

 

A lélek gyümölcsei  (Kristály Katalin)

 

Lélek gyümölcsei pps (Kristály Katalin)

 

Liturgikus tárgyak (Kristály Katalin)

 

Liturgikus eszközök (Kristály Katalin)

 

Egyházi év húsvét (Kristály Katalin)

 

Irgalmasság testi cselekedetei pps  (Kristály Katalin)

 

Beavatás szentségei pps  (Kristály Katalin)

 

Nagyheti kalauz  (Kristály Katalin)

 

Nagyhét idézetek  (Kristály Katalin)

 

Jézus Krisztus pps  (Kristály Katalin)

 

Szentségek (Kristály Katalin)

 

Közösség pps  (Kristály Katalin)

 

 

Nagyböjti feladatlap 4.o. egyházi év

 

Jézus közelében 4.o összefoglaló feladatlap

 

Nagyböjt szent 3 nap gyakorló feladatok

 

Szent 3 nap gyakorló feladatok

 

 

 

Bibliai ihlette műalkotások (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Ünneplés helye és kellékei (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Egyházi év ünnepei (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Nagyböjt (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Keresztút (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Húsvét (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Húsvéti misztériumok ünneplése (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Pünkösd (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Úrnapja (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Krisztus Király (Fodorné Nagy Bernadett)

 

 

Szentmise szertartása1 (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szentmise szertartása2 (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szentmise szerkezete (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Liturgikus felszerelések1 (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Liturgikus felszerelések2 (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Liturgika gyakorló feladatsor (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Templomok fajtái és liturgikus tárgyak, jelképek (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szentségek (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Bérmálás szentsége (Fodorné Nagy Bernadett)

 

 

Példaképeink a szentek (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szent István király (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szent Imre herceg (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Boldog Gizella1 királyné (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Boldog Gizella2 királyné (Fodorné Nagy Bernadett)

 

 Szent Margit (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szent Ilona császárné (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szent Ignác (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szent Erzsébet (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szent László (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szent László2 (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szent Gellért (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szent Ferenc (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Ferences szerzetesek (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Brenner János (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Vianney Szent János (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Morus Szent Tamás (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Bencés Rend (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Betegápoló Irgalmas Rend (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Domonkos Rend (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Ferences Rend (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Irgalmas Rend (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Jézus Társasága (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Jezsuita Rend  (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Karmelita Rend (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Magyar Pálos Rend (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Pálos Rend (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Piarista Rend (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Premontrei Rend (Fodorné Nagy Bernadett)

 

 

 

Istenben remélünk (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Jézus élete (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Jézus egyháza (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Jézus terve az egyházról (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Egyháztörténelem óravázlatok (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szent Pál missziós útjai (Fodorné Nagy Bernadett)

 

József története összefoglaló feladatlap (Fodorné Nagy Bernadett)

 

 

Mária kegyhelyek (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Máriagyüd (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Mátraverebély-Szentkút (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Máriapócs (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Fatima (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Czestochowa (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Loreto (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Lateráni Bazilika (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Kenyered és borod ének (Fodorné Nagy Bernadett)

 

Szentföld és hozzá tartozó képek 1 és 2 (Fodorné Nagy Bernadett)

 

 

 

Az öröm útja

 

 

 

 

 

A hitoktatók nyolc boldogsága

 

Boldog az a hitoktató, aki önmagán is derülni tud: élete végéig szórakozhat.

Boldog az a hitoktató, aki rá tud nevetni másokra: hidat ver feléjük.

Boldog az a hitoktató, aki nem tud mindent és nem csinál meg mindent:

az Istenre is hagy valamit.

Boldog az a hitoktató, aki mindent komolyan vesz, de nem tragikusan.

Boldog az a hitoktató, aki szórakoztatni is tud és nem mindig oktat.

Boldog az a hitoktató, aki megérti, hogy az a legboldogabb, aki másokat boldoggá tesz.

Boldog az a hitoktató, aki a nyolcadik ,,irgalmassági tettet gyakorolja'':

a szomorúakat megvidámítja.

Boldog az a hitoktató, aki meg tudja érteni, hogy az Atya és a Fiú két különböző,

de rendkívüli személy.