www.veszpremhittan.hu

horizontal rule

a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatóinak és hittanosainak honlapja

"Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben...derakatokra csatoljátoka tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját, a hit pajzsát, vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje." (Ef 6,11-17)

webmester

Hitoktatási Iroda
Teremtésvédelem
Digitális anyagok
Hasznos oldalak
Learningapps
Hittankönyvek
Vegyes segédanyag
Bábos szentmisék
Feladatok
Segédanyagok
Hittanverseny
Power Point
Táborozás

 

Korábbi beszámolók
Nyomtatványok
Tájékoztató

Korábbi beszámolók

 

Hittanos tábor Pápa 2020.

 

Beszámoló

 

Power pointos bemutató

 

 

 

Beszámoló a hitoktatók évkezdő rekollekciójáról

 

 

A Veszprémi Főegyházmegyében 2019. szeptember 7-én Balatonalmádi-Vörösberényben tartották meg a hitoktatók Veni Sancte szentmiséjét. A szentmise főcelebránsa Dr. Udvardy György újonnan kinevezett veszprémi érsek atya volt.

Szentbeszédében buzdította a jelenlévő atyákat és hitoktatókat, hogy Isten erejében mindenre képesek vagyunk. Felhívta az atyák figyelmét, hogy az ő feladatuk a zarándoknép összefogása. Kiemelte a prédikátor könyvéből, hogy számunkra az összetartozás nem luxus, hanem eszköz.

Ezt követően az atyák és a hitoktatók átvonultak a szomszédos Magtárba, ahol megtartották az előadásokat.

Felker Zsolt atya hitoktatási referens köszöntötte az új Érsek atyát, a megjelent atyákat és hitoktatókat valamint megnyitotta a 2019/2020-as tanévet. A főkoordinátor ismertette a tanévvel kapcsolatos hitoktatási és munkaügyi elvárásokat valamint buzdította a hitoktató testvéreket, hogy legyenek az új tanévben is türelmesek, szeretetteljesek egymáshoz és a rájuk bízott fiatal lelkekkel egyaránt.

Leitner Veronika az NEK munkatársa tájékoztatást adott az Eucharisztikus Kongresszus jelenlegi munkájáról és a kongresszusi előkészületekről.

Dr. Udvardy György érsek atya első előadásában utalt arra, hogy nagy kincs, nagy ajándék mindannyiunk számára az Eucharisztikus Kongresszus. Fontosnak tartja a személyes találkozásokat és a hitoktatók eszközének is tekinti a gyerek és a szülőkkel tartott kapcsolatot, hiszen az evangélium lényegét szavainkkal, cselekedeteinkkel lehet átadni. Kérte, hogy most különösen a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus fényében akarjuk végezni a szolgálatunkat. Az Eucharisztia az Egyház középpontja, hiszen az Eucharisztiából élünk. Fontosnak tartja, a szentségi kegyelem megújítását. Óriási éhség van arra, hogy valaki megmondja, hogy ki az ember és ki a keresztény. Egyházunknak evangéliumot hirdető közösségnek kell lenni. Ehhez nagyon fontos a bátor kiállás, vagyis az örömteli kiállás, hogy igen, én ismerem Krisztust. A hitoktatónak a meghívást mindig elő kell segíteni! Küzdelem lesz, de ez Isten országának a küzdelme! Fel kell tenni a kérdést, mit jelent a kereszténynek az Egyház és mit jelent a Társadalomnak. A mai ember egyházképe változó, de a keresztény ember és a hitoktató egyház modellje mindig olyan kell legyen, hogy még a gesztusai is kifejezzék, hogy Jézus Krisztust képviseli. Az egyház mindig a kinyilatkoztatásra támaszkodik. Mindig Krisztus személyéhez kell visszatérni és ezt soha nem szabad elfelejtenünk. Egyházunk állandóan változik, univerzális, kultúrákat átölelő, hiszen vállaljuk a múlt sebeit és értékeit éppúgy, mint a mait. Nem szabad elfelejteni a „régi és az új” között feszültség van. Fontos számunkra, hogy milyen egyházkép szerint élünk, lehet dinamikus, lelkesedő, fiatalos, családos, hiszen ne felejtsük el, amikor az egyházról beszélünk, magunkról beszélünk, azok közösségébe tartozunk, akik Krisztussal közösségbe lépnek. Az első előadás zárásaként érsek atya elmondta, hogy a családi szentély nagyon fontos minden ember számára, hiszen mindannyian onnan indulunk el és oda térünk vissza nap, mint nap. Ápoljuk a vallási szokásokat, amiket a családból veszünk.

Közel 120 főt, atyákat és hitoktatókat a balatonalmádi plébánia, pályázat segítségével vendégelte meg meleg ebéddel a Magtárban.

A délutáni előadás témája az Eucharisztikus nevelés volt. Krisztus-ismeret elvezeti az embert a döntésekhez, és a beavató szentségek által elvezet bennünket Krisztushoz. A beavatás teljessége az, amikor az Eucharisztiát az ember magához veheti. Szentségi kapcsolattal kapcsolódik Krisztushoz az az ember, aki az Eucharisztiában részesedik. Arra kell készíteni tanítványainkat, hogy az Eucharisztiából, vagy az Eucharisztiával tudjanak élni. Isten önmagával akar átnemesíteni, átformálni bennünket. Jézus életének eseményei az Eucharisztiát magát jeleníti meg. Figyeljük meg az emberi arcot, egy ember arcában bent van az egész élete, az Eucharisztiára is így tekintünk, benne van az egész Krisztus. Isten beletestesül a mi életünkbe, azért mert szeret. Minden, ami az Ő tanításából nem érthető, az Eucharisztiából érthetővé válik. Az Eucharisztia tanít bennünket osztozni, ez vezet bennünket a karitatív tevékenységekhez, az egységnek hatékony művelője és ez egység az Eucharisztia, Jézus teljes életét jelenti számunkra. Mi emberek látjuk a jót és tesszük a rosszat, mert sebzettek vagyunk az áteredő bűn által. Teljes emberek igazán akkor tudunk lenni, ha az Eucharisztiával táplálkozunk, mert az realitás, hogy a gonosztól mindannyian kísértve vagyunk. Ezért mondjuk, hogy Isten országának harci karaktere van. A krisztusi élet meghívást jelent az ember számára, ami sok erőt kíván! Bátorította az atyákat és a hitoktatókat, hogy engedjék a Szentlelket szabadon szállni önmagunkban. Teljes emberségre és újjáteremtésre akarjuk elvezetni a mieinket a mindennapi életben. Az ünnepeket tartsuk meg, ne engedjük meg, hogy az ünnep eltűnjön az életünkből, mert akkor sivárrá válik minden. A dolgunk, hogy ünnepet készítsünk és a mi ünnepünk, hogy Krisztust ünnepeljük az összetartozásban. Hittantermeinket tegyük ünnepivé. Ne felejtsük el az ajándékozás és az elfogadás a szeretet jele. Kiemelt feladat a katekézisben, hogy segítsük a felnőtteket is életük értelmének megtalálására. Az élet liturgiájának megélését segíteni kell. Nevelési faladat, hogy legyenek egyértelmű elvárásaink, hiszen a fiatalok igénye a valahova tartozás. Próbáljunk meg vallási, paraliturgikus élményeket adni a fiataloknak. A mai ember nyitott arra, hogy találkozzon a Szenttel!

A nap zárásaként megérkezett a hitoktatókhoz Dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsek atya, akitől Felker Zsolt hitoktatási referens atya köszönt el, megköszönve 22 éves szolgálatát Egyházmegyénkben.

Csomay Tünde főkoordinátor

 

 

 

Továbbra is szeretettel ajánljuk hitoktatóink figyelmébe!

 

 

Mária imádkozni hív!

 színező könyv keresztúttal, a rózsafüzért titkainak képeivel a fatimai lelkiség jegyében

Marosi Szilvia

szmarosi@gmail.com

06-30-325-85-19

 

Jézushoz sietünk - Társasjáték

Itt: http://jezushozsietunk.uw.hu/

Pál Patrícia

 jezushozsietunk@gmail.com

06-20-400-58-12

 

Kézműves Kuckó - Hitoktatáshoz használható bábok

Urák Éva

urakeva@gmail.com

06-70-520-77-25

 

 

Kirándulás Vörsre

2018. január 19-én 48 katolikus hittanossal megnéztük Európa (vagy talán a világ) legnagyobb beltéri (templomi) betlehemét Vörsön (Somogy megye). Kirándulásunk „idegenvezetője” a 11.M osztályos Deák Réka volt, aki ebben a szép faluban lakik. A templomban megismertük röviden a falu és a templom ill. a betlehem építésének történetét. Ebben Réka és a helyi plébános,Szabolcs Atya is a segítségünkre volt. Hallottuk az atyától, hogy messziről is jönnek megnézni ezt a betlehemet, előttünk pár nappal egy vietnámi csoportot kalauzolt. Arról is beszélt, hogy mindenkire másként hat ez a szép betlehem, van aki csak fotót készít, van aki pedig hosszasan elidőzik, imádkozik előtte. Mi is közösen imádkoztunk egy tized rózsafüzért, amit mindenki a saját szándékára mondott. Ki a sikeres érettségiért, ki az egészségéért imádkozott és kért erőt. Meglátogattuk még a falu nevezetességeit is. Egy tűzoltó múzeumot egy talpas házat, ami ma tájház és a közösségi házban pedig egy kiállítást láttunk, ahol textilből készült képeket, szobrokat, tárgyakat csodálhattunk meg az alkotó kalauzolása mellett. Az utunk végén betértünk a plébániára, ahol Szabolcs Atya finom kaláccsal és üdítővel várta a diákokat.

                                                                                                       Fodorné Nagy Bernadett

                                                                                                              Tóthné Oláh Erzsébet

 

 

 

Adventi készület a balatonalmádi plébánián

A balatonalmádi Szent Imre plébánia idén is megtartotta hagyományos adventi családos napját, november 26-án. A plébánia hittanterme zsúfolásig megtelt a családos közösség tagjaival, és nagyon hamar vidám beszélgetés, szorgos munka zaja, és fenyőillat töltötte be a házat.

A jó hangulatú összejövetel keretében kicsik és nagyok, szülők és nagyszülők elkészíthették a család adventi koszorúját, karácsonyfadíszeit, vagy akár egy - Jézus Krisztusra vonatkozó- bibliai idézeteket tartalmazó adventi naptárt, amely az előttünk álló készületi időben minden napra lelki útravalót a családnak. Az összejövetel végén a finom szendvicsek mellé János atyától lelki útravalót is kaptunk.

A plébánia nem először ad otthont fiatal családok összejöveteleinek. Két évvel ezelőtt néhány fiatal keresztény család felvetése nyomán kezdtek el az alkalmak szaporodni. János atya jó szívvel nyitotta meg a plébánia ajtaját a kötetlenebb közösséget kereső fiatal családok, sőt mondhatnánk nagy családok előtt, mert a közösségbe jövők többsége három, vagy több gyermeket nevel.

Az első alkalommal a családok egyhangúlag úgy határoztak, hogy a Szent Jobb kápolnában köztünk lévő első szent magyar királyi család és a Szűzanya oltalmába ajánlja a formálódó kis közösséget. A közös imádságok és találkozások mindig új erőt öntenek a közösség tagjaiba és az együvé tartozás örömével töltenek el bennünket. Köszönet mindenkinek az együtt végzett munkáért, imádságért, anyagi támogatásért amivel közösségünket segítik.

                                                                                                                                                                                     Karáth Gábor hittanár

          

 

 

 

 

 

Átadták a Szent Gellért díjakat

 

Hitoktatók évkezdő rekollekciója

 

Hittantábor a Szent József kápolnában

 

Ezen a nyáron 50 hittanosunk vett részt a hagyományosan megrendezésre kerülő nyári táborunkban. A tábor témája idén az Isten irgalmassága volt.

A hét során sokat beszélgettünk arról, hogy mit jelent irgalmasnak lenni. Megtanultuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit és megbeszéltük, hogy mit vár tőlünk az Úr ezekben a kérdésekben, ma 2016-ban. Elolvastuk Máté evangéliumából az utolsó ítéletről szóló részt, hogy megértsük örök üdvösségünk függ attól,hogy valóban Jézus szeretetével fordulunk-e szükséget szenvedő embertársaink felé. Az özvegyasszony történetét olvasva megtanultuk, hogy bátran adakozzunk, mert Isten gondot visel ránk. Megjutalmazza a jószívű adakozót.

Videón néztük meg Jézus hogyan gondoskodott a betegekről, idősekről. Példáját követve szerdán ellátogattunk az idősek otthonába. Imáinkkal, szép énekünkkel vittük el az Úr örömhírét az ott élő idős embereknek.

A könyörtelen szolga történetéből megtanultuk, hogy nem szabad haraggal a szívünkben élni, mert így nem tudjuk Isten irgalmas szeretetét megmutatni az embereknek.

Nem csupán „tanultunk” a hét során, hanem szép kézműves alkotások is születtek. Készítettünk könyvjelzőt, imakönyvet, festettünk, rajzoltunk, gyöngyöt fűztünk., énekeltünk, játszottunk. Minden nap imában kértük Mennyei Atyánkat, formálja szívünket és tudjunk irgalmasok lenni.

Vendégül láttunk egy iráni menekült fiatalembert. Leírhatatlan öröm volt szívünkben, hogy követve Ferenc pápa útmutatását, félelem nélkül hallgathattuk életét, játszhattunk vele!

Remélem a sok-sok játék, ének, zene, tánc örök emléket hagyott szívetekben! A tábor záró szentmiséjén örömmel adtunk hálát a szép napokért. Kértük Isten segítségét, hogy még sok ilyen szép napot tölthessünk el együtt!

                                                                                                                                Tóthné Oláh Erzsébet

                                                                                                                                Licsauerné Szabó Kornélia

                                                                                                                               Nemesné Kiss Ágnes

 

 

 

 

  

 

   

 

Diákmise Pápán a Szent Anna templomban

 

2016. szeptember 3-án este fél 7-kor diákmise a Refiseknek  a Szent Anna templomban Pápán. Évente 4-5-ször Kollégiumi vasárnap van a Pápai Református Gimnáziumban. Ekkor vasárnap minden diáknak a református templomba kell menni istentiszteletre, felekezettől függetlenül. Ilyenkor szombaton tanítási nap van és ezeket a szombat estéket használjuk fel arra, hogy a katolikusok szentmisén vehessenek részt (a vasárnap helyett).

                                                                                                                         Fodorné Nagy Bernadett

 

 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

Veni Sancte Pápa

2016. szeptember 11. vasárnap du. 3 óra Veni Sancte a Pápai Szent Anna plébánia általános iskolás hittanosainak és hitoktatóinak. A szentmisét bemutatta Salgó Ferenc plébános atya. A plébánia hitoktatói: Tóthné Oláh Erzsébet, Licsauerné Szabó Kornélia, Nemesné Kiss Ágnes, Holczinger Koppány Péterné, Holczinger Péter és Fodorné Nagy Bernadett

 

 

 

  

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

Egyházi és városi elismerés Vasáros József atyának

 

    

Laudatio

egyházi                                       városi

 

 

 

2015. október 3.-i hitoktatói rekollekció előadása

 

 

 

2015-2016 tanév rendje

 

 

 

Tanmenetjavaslatok Antal Ica nénitől

 

 

 

Szent Gellért díj 2015

 

Hitoktató pályázat 2011 díjazottjainak munkái

Debreceni Katalin írása

Marosi Szilvia írása

Hitoktató pályázat 2010 díjazottjainak munkái

Karáth Gábor írása

Antal Ilona írása

 

 

2009. október 10-én a katekéták központi rekollekcióján

Homor Tivadar tanár úr által ajánlott irodalom jegyzék innen letölthető

 

Nagy örömmel mutatjuk be Huszti Kitti 13 éves veszprémi diáklány Szent Imre hercegről szóló alkotásait!

ð fényképalbum